Původně si amatérský hledačka pokladů myslela, že vyhrabe ovčí známku nebo kus plechovky. Místo toho našla 1,5 cm dlouhý šperk vyrobený z 22, nebo 24karátového zlata ve tvaru otevřené knihy. Na jejích stránkách byly vyryty postavy. „Kdy jsem sundala hlínu, bylo to lesklé a těžké. Na slunci to na vás vrhalo duhu," vzpomíná Buffy Bailey.

Místo svého pátrání si nadšenci do historie nevybrali náhodou. Zřícenina Sheriff Hutton byla v 15. století největším hradem v severní Anglii. Byl oblíbeným sídlem Richarda III., který zde pobýval za účelem spravování kraje. Bydlela zde také jeho neteř Alžběta s Yorku, její sestry a významná hrabata. Právě z této doby pochází i vzácný šperk.

Sheriff Hutton a zlatá porodní knížka

Při bližším zkoumání se ukázalo, že vyryté postavy ztělesňují svatého Leonarda a Markétu, patrony porodu. Odborníci z Yorkshirského muzea tak předpokládají, že šperk mohla vlastnit některá z příbuzných Richarda III., dokonce i jeho manželka Anna Nevill. „V roce 1400 zemřelo při porodu asi 40 až 60 procent žen. Ty spoléhaly na jakoukoli ochranu," vysvětluje historička Julian Evan-Hart.

Navíc, nalezená kniha se podobá dříve objevenému Middlehamskému šperku, zlatému přívěsku s modrým velkým safírem pocházející taktéž z 15. století, který byl vykopán jen 60 km od nového místa nálezu na hradu Middleham, kde Richard III. vyrůstal.

„Je pravděpodobné, že si šlechtická rodina objednala ozdoby od stejného zlatníka," říká předseda Společnosti Richarda III. Matt Lewis. Tuto domněnku potvrzuje fakt, že přívěsky jsou datovány do období mezi lety mezi 1280 a 1410, kdy zákon o překupnictví dovoloval nosit zlato pouze šlechtě. Musely tedy patřit někomu významnému.

Jak přesně se šperky na polích ocitly, zatím není jasné. Lewis předpokládá, že je majitelky mohly úmyslně zakopat na projev díků nebo naopak zármutku související s porodem. Nebo je schovaly v době náboženské reformace, kdy Anglie v 16. století přestala uznávat autoritu římského papeže a římskokatolické církve. Vlastnit obrázky svatých a Ježíše Krista tak bylo nebezpečné.

Zlatý šperk

Někteří badatelé tvrdí, že kniha má symbolizovat Bibli. Kathleen Kennedy, expertka na středověkou a raně novověkou hmotnou kulturu na univerzitě v Bristolu, ale tento názor zpochybňuje. „Neexistuje nic, co by nasvědčovalo tomu, že šperk představuje Svaté písmo. Angličtí zlatníci do ozdob tohoho typu vyrývali slova In principio neboli Na počátku nebo texty z evangelií," říká.

Zdroj: Youtube

Odborníci z Yorkshirského muzea šperky stále zkoumají s cílem dozvědět se více o jejich původu a majitelích. Jakmile bádání dokončí, pravděpodobně je koupí. Jejich odhadovaná cena přesahuje dohromady šedesát milionů korun.

Zdroj:

www.smithsonianmag.com, www.dailymail.co.uk, www.yorkshiremuseum.org.uk