Vysušení nádrže opředené legendou

Anai se tak rozhodl dokázat do té doby neprokazatelné. Přesvědčil několik vesničanů ze vsé vesnice, aby společně koupili vodní pumpu. Když tak učinili, dali se do práce a začali z rybníka odčerpávat vodu.

Po sedmnácti dnech čerpání hladina vody klesla natolik, že odhalila zatopený vchod do prastaré, člověkem vytvořené jeskyně. Anaiovo podezření tak bylo potvrzeno.

Tato uměle vytvořená jeskyně, dnes nazývaná Longyou Caves, představuje jednu z největších podzemních vykopávek, které byly v dávných dobách provedeny. Objevením této jeskyně však bylo pouhým začátkem úchvatných nálezů.

Nakonec bylo objeveno celkem 24 ručně hloubených jeskyní. Káždá z nich měla průměrnou plochu tisíc metrů čtverečních a stropy v nich dosahovaly výšky až 30 metrů. Celková plocha všech jeskyní tak přesáhla 30 000 metrů čtverečních.

Objev neznámé civilizace

Nalezené jeskyně byly umělě vytvořené. Jejich vnitřní stěny byly pokryty stopami po dlátech. Dláta byla navíc opracována tak, aby zanechala jednolitý vzor rovnoběžných rýh. Ten měl být jakousi symbolikou těch, jež jeskyně tvořili.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Značky jsou podobné těm, které se nacházejí na keramice umístěné v nedalekém muzeu, jež je datována mezi roky 500 a 800 př. n. l. Jsou zde také schodiště, sloupy a nádherně vyřezávané postavy.

Podle některých odhadů byly jeskyně vyhloubeny před více než 2000 lety, možná již 200 let před naším letopočtem. Hrubý odhad ukazuje, že k vytvoření jeskyní bylo odstraněno téměř milion metrů krychlových dané horniny.

Záhadou zůstává, proč o nich nikde nejsou k nalezené jakékoliv záznamy, a to i přesto, že staří Číňané byli pečliví zapisovatelé. O tak rozsáhlém projektu by se jistě zmínili historici a cestovatelé, nikde však není sebemenší stopa po jejich dřívější existenci.

Nejasnosti panují také po důvodech jejich vzniku. Jednou z variant, kterou nelze vyloučit je, že starověcí stavitelé jeskyní prostě zvětšovali již existující přírodní jeskyně. Techničtí odborníci hledají také odpovědi na otázky, jak je možné, že jeskyně vydržely tak dlouho prakticky bez úhony.

Jeskyně nevykazují žádné známky poškození, žádné hromady suti ani známky seismických pohybů. To vše i přesto, že některé stěny jsou tenké až 50 centimetrů a oblast je náchylná k přírodním katastrofám. Vnitřek jeskyní je tak dobře zachovalý, že to vypadá, jako by byly postaveny teprve nedávno.

Jak přesně byly jeskyně postaveny a co se stalo s vytěženými horninami tak i nadále zůstává předmětem zkoumání. Jejich vyhloubení za pomoci lidské síly je však monumentálním projektem, který i nadále zůstává záhadou.

Zdroje:

interestingengineering.com

www.nspirement.com

us.35express.org