Chang a Eng se narodili v roce 1811 v Siamu na území dnešního Thajska. Jejich otec, chudý rybář čínského původu, brzy zemřel na neštovice, a matka se musela starat o hromadu dětí sama. Srostlá dvojčata vychovávala stejným způsobem jako jejich zdravé sourozence, nijak je nezvýhodňovala ani nezatracovala. Chlapci si hráli, běhali a plavali jako jiné děti.

V roce 1824 na dvojčata narazil britský obchodník Robert Hunter. Zpočátku se domníval, že jde o nějaké podivné zvíře, ale když chlapce prozkoumal blíž, ucítil v nich obchodní příležitost. Jejich matce nabídl, že je odveze do světa a angažuje je pro svou show. Není jasné, zda se matka proti tomuto návrhu postavila nebo zda svou roli sehrály siamské úřady, nicméně Chang a Eng vycestovali až o pět let později, když dosáhli plnoletosti. Traduje se i historka, podle které siamský král po narození srostlých chlapců nařídil, aby byli usmrceni. Matka bratry proti jeho vůli nechala žít a před úřady je skrývala.

Chang a Eng přijali příjmení Bunker a vydali se na cesty po Evropě a Spojených státech, kde byli ukazováni jako zrůdná hříčka přírody. Dnešnímu člověku to bude připadat kruté, nicméně mladíci byli za svá vystoupení velice slušně placeni a odmítali, že by je zaměstnavatel zneužíval jako otroky. Za deset let jim úspory dovolily usadit se v Severní Karolíně, koupit zde pole a postavit si dům.

Z handicapovaných dvojčat se stali zámožní farmáři, kteří využívali služeb otroků, a dokonce si našli nevěsty. Sestry Sarah a Adelaide Yatesovy si však kvůli neobvyklému spojení vytrpěly své: jejich otci někdo rozbil kamenem okno a sousedé vyhrožovali, že mu spálí veškerou úrodu, když své dcery provdá za "zrůdy". Nesouhlas se sňatkem dvojčat vyjádřily i místní noviny, když ho označily za "bestiální a sodomitský".

A pak všechno utichlo. Sarah a Adelaide postupně porodily dohromady 21 zdravých dětí, dvojčata se nenarodila ani jedné z nich. Rodiny žily spořádaným životem, který narušila až občanská válka. Chang a Eng se rozhodli opět cestovat, aby si finančně přilepšili; tentokrát s sebou do světa vzali i některé své děti.

V roce 1870 postihla Changa mozková příhoda, po které zůstal částečně ochrnutý. Jeho bratr se o něj oddaně staral, ale bylo vidět, že se Chang už nikdy neuzdraví. Jako by na všechno rezignoval, začal propadat alkoholu. V lednu 1874 Chang podlehl zápalu plic. "Takže já půjdu také," prohlásil Eng. Polil ho studený pot, postihly ho bolesti a skonal o dvě a půl hodiny později.

Bratři Bunkerovi patřili k nejslavnějším srostlým sourozencům na světě; podle místa jejich původu se stejně postiženým dvojčatům začalo říkat "siamská". V Severní Karolíně a na Floridě dodnes žije asi 1500 potomků rodin Bunkerových, kteří od 80. let minulého století pořádají každoroční setkání a na své pra-pradědečky nezapomínají.