Tělo ženy bylo pečlivě nabalzamované pomocí rašeliny a kůry. A byla uložena na boku, takže vypadala, jako by spala. Dívka byla ještě mladá, vysoká 167 cm a vlasy měla vyholené, na hlavě však měla paruku a vysoký klobouk. Její tělo bylo zdobeno několika tetováními. Díky těmto rysům je možné se domnívat, že dívka měla podle všeho nadpřirozené schopnosti. Během 20 let, které Skythská ledová panna strávila v Novosibirsku, vědci její mrtvolu poměrně dobře prozkoumali a své poznatky zveřejnili. Její tělo je uloženo v muzeu.

Led tělo konzervoval

Dívka patřila ke kultuře Pazyryk, což byla civilizace vzniklá z kočovných skytských kmenů, jež obývaly pohoří Altaj v 6. až 3. století př. n. l. Mnohá pohřebiště této kultury byla zaplavena, pravděpodobně podzemní vodou, a poté zamrzla. Díky tomu tedy zůstaly pozůstatky perfektně zachovány, zejména organické pozůstatky se zachovaly téměř nedotčené rozkladem.

Na dokument BBC se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

I díky tomu bylo na její bledé kůži snadno rozpoznatelných několik tetování ve stylu kmenových zvířat: stvoření s rohy, které se vyvinuly do rostlinných tvarů. Balzamované tělo bylo pohřbeno nejméně tři měsíce po smrti. Hrobka "ledové panny" nebyla tak velká a bohatě zdobená jako hrobky vznešených lidí z Pazyryka, které se nacházejí ve stejné oblasti, ale byla velmi blízko 'šlechtických' pohřebišť. Ve starověkých kulturách se takto vzdáleně pohřbívaly ženy, které složily slib celibátu. Podle vědců šlo pravděpodobně o léčitelku nebo šamanku.

Objev, který šokoval

Když archeologové led opatrně rozpustili, spatřili hrob významné osoby, jelikož tělo bylo doplněno šesti koňmi v plných postrojích, jež byli obětováni a pohřbeni poblíž dřevěné rakve vyrobené z masivního kmene modřínového stromu. Uvnitř rakve bylo pohřbeno tělo mladé ženy v úžasném stavu zachovalosti. Na sobě měla také dlouhou vlněnou sukni s červenými a bílými pruhy a bílé plstěné punčochy. Její rakev byla zhotovena dostatečně velká, aby se do ní vešla 90 cm plstěná čelenka, kterou dívka nosila.

Převezení těla do Novosibirska k dalšímu výzkumu se setkalo s velkou vlnou nevole. Obyvatelé Altaje totiž věřili, že Skythská ledová panna, nazývaná také "princezna z Ukokské plošiny", je mystickou strážkyní Altaje. Tak měla chránit obyvatele oblasti a měla by zůstat na místě, kde byla pohřbena. Mnozí ji dokonce nazývali pramatkou altajského lidu.

Šamanka „vládne“ oblasti dodnes

Ukázalo se, že po smrti byla dívka pravděpodobně nabalzámována, aby mohla zůstat se svým lidem, a do rakve uložena až po několika měsících. I proto je možné domnívat se, že šlo o princeznu. Ač není dokázáno, kým skutečně byla, zda princeznou, nebo kněžnou nebo představitelkou střední vrstvy pazyrycké společnosti, dodnes je její jméno vzýváno v důležitých okamžicích na Altaji.

Na dokument o objevech na Altaji se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V roce 2012 se mumie konečně vrátila na Altaj, ale ne do své hrobky, ale do nově zrekonstruovaného Národního muzea Altajské republiky v Gorno Altajsku. O dva roky dříve byla objasněna i záhada její smrti – ukázalo se, že trpěla rakovinou prsu, která ji zabila v jejích 25 letech. Výzkum DNA provedený na ostatcích ukázal, že "panna" je geneticky blízce příbuzná současným Selkupům a Ketům - domorodým sibiřským kmenům, které stále žijí v Rusku.

Zdroje:

arkeonews.net, www.rbth.com, artmagik.webs.com/siberianicemaiden.htm