Pohřeb skytského "krále" a "královny" uvnitř mohyly Aržan-2, nalezený v roce 1997 a zkoumaný v letech 2001-2003 rusko-německou expedicí, je jedním z nejpozoruhodnějších objevů, které kdy archeologové učinili.

Vědci zrekonstruovali podobu sibiřského Tutanchamona

Díky práci moskevského Miklucho-Maklajského institutu etnologie a antropologie a Novosibirského institutu archeologie a etnografie lze nyní poprvé vidět rysy mocného páru pohřbeného v jejich zlatem vykládaném, úctu budícím oděvu v podobě soch v životní velikosti.

Dva týmy antropologů strávily měsíce pečlivým sestavováním 3D modelů lebek, pomocí laserového skenování a fotogrammetrie. Díky tomu se jim podařilo znovu vytvořit tváře lidí, kteří ovládali rozsáhlé stepi a hory v době, kdy se v Egyptě stavěly Velké pyramidy.

"Nejnáročnější restaurátorské práce byly provedeny na "carově" lebce. Dochovala se pouze polovina lebky, což úkol značně zkomplikovalo. Restaurování mozkové části nebylo nijak zvlášť obtížné, protože zbývající polovina umožnila zrcadlově převést zničenou část," napsali moskevští antropologové Jelizaveta Veselovská a Ravil Galejev.

"Velké obtíže byly spojeny s obnovou obličejové části. Bohužel se zachovala méně než polovina obličeje a prvky lebky důležité pro rekonstrukci byly ztraceny.

I proto restaurování lebky "sibiřského Tutanchamona" trvalo tak dlouho. Vědci se snažili každý chybějící prvek obnovit na základě existujících okolních struktur. Velký význam při restaurování měla zachovaná dolní čelist. Právě díky té byla obnovena zničená oblast horní čelisti.

Byl pohřben s poklady a záhadnou ženou

Před rekonstrukcí provedli novosibirští antropologové pod vedením vedoucí sektoru antropologie Novosibirského archeologického a etnografického ústavu Taťjany Čikiševové podrobné studium materiálů, který byl nalezen uvnitř mohyly Aržan-2, včetně klasické kraniometrie, odontologie a osteologie.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Sibiřští vědci zjistili, že lidé pohřbení v mohyle Aržan-2 pocházeli - bez ohledu na jejich společenské postavení - z antropologicky poměrně homogenní skupiny. Ta v sobě spojovala znaky kavkazské a mongoloidní rasy.

O "králi" moskevští antropologové prohlásili: "Před námi leží v boji zocelený skytský válečník, který ve svém vzhledu nese jedinečnou kombinaci kavkazoidních a mongoloidních rysů.

Záhadná žena byla pravděpodobně "královna". Důvodem byla její možná až překvapivě bohatá hrobka. Objevily se ale i teorie, že nalezená žena byla oblíbenou konkubínou královny a byla obětována, aby krále doprovodila do posmrtného života spolu s dalšími 33 lidmi, včetně pěti dětí.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.ancient-origins.net

www.9news.com.au