Po smrti jeruzalémského krále Balduina III, který zemřel bez dědiců, jeruzalémský dvůr rozhodl, že Amalric je právoplatným dědicem trůnu. Mohl se však stát králem jen tehdy, kdyby zrušil své manželství s Agnes. Ukázalo se totiž, že Amalric a Agnes byli příbuzní, což se ukázalo až po šesti letech jejich manželství, když už měli malou Sibyllu. Ta tak musela coby tříletá holčička přihlížet, jak byla její matka jediným slovem vykázána od dvora. Sibylla tak byla od nejranějších vzpomínek vržena do světa, kde ženský hlas, její názory, naděje a touhy neměly žádnou váhu.

I když si nemůžeme být jisti, jak Sibylla skutečně vypadala, nejspíš zdědila proslulé rysy své rodiny: dlouhé světlé vlasy, výšku a akvilínské rysy. Sibylla rozkvetla v krásnou princeznu a je pravděpodobné, že jí o této kráse opakovaně vyprávěli.

Na její nádhernou tvář se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Z kláštera na trůn

Sibylla byla po vyhnání matky rovněž odloučena a poslána do kláštera v Betanii, kousek od Svatého města, kde ji vychovávala kněžna-abatyše Yveta, teta jejího otce. V klášteře se jí dostalo vzdělání v Písmu a církevní tradici a o vládnutí se neučila skoro nic. Nebyla ani předurčena vládnout, jenže její bratr Baldwin onemocněl leprou. Nemohl tak zplodit dědice, takže se v pouhých deseti letech všechny oči v Jeruzalémě obrátily k Sibylle. Bylo nutné, aby se dobře a výhodně provdala. Bylo jasné, že se stane královnou a muž, který si ji vezme, bude muset jednoho dne vládnout jako její choť. Tím se stal Štěpán ze Sancerre, který však Sibyllu veřejně odmítl. Důvody tohoto odmítnutí pravděpodobně nesouvisely s ní, protože byla opravdu nádherná. Na vině byla zřejmě rostoucí vojenská hrozba v Jeruzalémě. Když bylo Sibylle pouhých 14 let, její otec Amalric zemřel a trůn připadl třináctiletému malomocnému Baldwinovi. Sibylla se proto musela vdát co nejdříve, tak Nejvyšší soud pro princeznu rychle vybral nového manžela. Stal se jím Vilém z Montferratu, vysoký a pohledný muž s kaštanovými vlasy. Manželství bylo šťastné, ale velmi krátké. Sibylla záhy po svatbě otěhotněla, jenže do osmi měsíců, kdy byla stále těhotná, William zemřel. Sedmnáctiletá princezna se stala nejen matkou, ale také vdovou.

Tím, že už následovníka měla, stala se pro všechny ambiciózní mladé šlechtice méně lákavou volbou. Sehnat ji dalšího manžela, vládce a otce nevlastního dítěte, bylo velmi těžké.

Neprovdatelná…

Umírající Baldwin IV. se snažil sestře pomoci a naučit ji vládnout. Nadějný potenciální sňatek domluvil Baldwin IV. s Hughem, vévodou burgundským, ale i ten sňatek nakonec odmítl. V té době už byla Sibylla dvacetiletou vdovou, proto učinila krok, který všechny šokoval. Znovu se vdala! Nevzala si však ani evropského šlechtice nebo potomka králů, ale bezzemka Guye de Lusignana. Důvody tohoto svazku mátly historiky po celé generace. Jenže Siyblla se zkrátka jen zamilovala. Zažila několik ponižujících odmítnutí, byla vdovou s malým dítětem a pak náhle poznala tohoto muže, který ji zahrnoval dary, dvořil se jí a uspěl. Ač její bratr dělal všechno proto, aby ke sňatku nedošlo, Sibylla Guye milovala. Guy byl tedy jmenován Baldwinovým regentem, ale nerozuměli si. Sibylla a Guy spolu v té době měli dvě dcery, Baldwin natolik pochyboval o Guyově schopnosti vládnout, že korunoval Sibylina syna za spoluvládce. Zanedlouho poté zemřel a nedlouho poté zemřel i Sibyllin syn Balduin V.

Sibylla se měla stát královnou

Na video o jejím životě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dvůr zoufale toužil zbavit se Guye a udržet v Jeruzalémě pořádek. Když byla Sibylla korunována královnou, byla vyzvána, aby se zřekla svého muže a našla si vhodného vládce. Sibylla však opět všechny šokovala, když korunu, jež jí byla dána, vložila na hlavu Guye, jejího manžela. Prokázala tak, že má nervy z oceli, aby se vzbouřila proti Nejvyššímu dvoru. Jenže Guye v Jeruzalémě nenáviděli. Ten statečně bojoval, ale v bitvě u Hattínu byl zajat. Jeruzalém padl do rukou Ajjúbovců a Sibyla byla nucena se svými dcerami uprchnout do Tripolského hrabství. Pak se opět s Guyem shledali a společně táhli na Týr, jediné město v jejich království, které ještě nepadlo. Vstup jim však byl odepřen a Guy a Sibylla zůstali skutečně sami, bez země, které by mohli vládnout, a bez přátel.

Dočtěte si článek zdarma,
stačí se přihlásit nebo registrovat.
nebo se přihlaste
Zapomněli jste heslo?
Ještě nemáte účet? Registrujte se