Zpočátku byla její proroctví předpovídána na posvátných místech, často pod vlivem určitého božstva. Sibyla byla poutnice, která již kdysi věděla, co s námi bude.

Sibyliny předpovědi se plní

Již Hérakleitos kdysi napsal: „Sibyla, s rozjitřenými ústy pronášející věci, jimž se nelze smát, nepřikrášlená a nezpěvavá, přesto dosahuje svým hlasem za pomoci boha až k tisíci letům".

Není jasné, kolik žen v historii bylo skutečnými Sibylami, známo je jich však deset. Podle Lactantiových Božských institucí, které vznikly ve 4. století n. l., to byla: perská, libyjská, hebrejská, delfská, kumejská, erythrejská, sámská, hellespontská, frygická a triburtská Sibyla.

Tři z nejznámějších Sibyl během své dlouhé kariéry byly delfská, kumaiská a erytrejská. Nicméně ne všechny byly bezpečně ztotožněny s věšteckou svatyní a krbem. V nejasném a proměnlivém křesťanském obrazu se výpovědi o Sibylách do jisté míry překrývají.

Tyto ženy pak třímaly v rukou nejen osudy panovníků, ale i celých národů.

Tou nejzáhadnější a nejpůsobivější Sibylou pro Římany se nakonec stala Dibyla desátá - Triburtská Sibyla. Žena etruského původu se stala jednou z nejlegendárnějších žen starověké Etrurie. A nejen jí. Mnohé z toho, co předpověděla, spatřilo totiž světlo světa.

Z toho, co předpověděla pro Čechy 21. století, mrazí

Stát se Sibylou převážně znamenalo, že vaši mysl i tělo ovládá něco zhůry. Sibylina osobnost tak byla plně v područí vyšší mocnosti. Právě ta následně promlouvala jejími ústy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Sibyla pak prorokovala mnoho událostí pro celý širý svět. Její věštby jí nejen vynášely značnou prestiž, v jejích slovech se také hledaly předpovědi důležitých událostí v průřezu dějin. Sibyla byla spojována s božskou inspirací, s divokostí v očích a dlouhověkostí. Tu podle legendy obdržela jako první Sibyla Kýmská od boha Apollona, jako odměnu za to, že se bůh může stát jejím milencem.

Proroctví Sibyly se nevyhýbá ani naší zemi. „Do české země vloudí se houfy cizích, kteří mnoho zlého s sebou přinesou. Bůh sešle na českou zemi mnoho ohňů, bouřlivých větrů, krupobití, přílišné sněhy a vody veliké,“ varuje Sibyla a pokračuje, „vzrostou takové daně neslýchané, že lid nebude s to, aby je zaplatil… Lidem budou dnové ukráceni, slunce nebude svítiti jako svítívalo a zima zimu bude stíhati, takže lidé budou v kožiších sekati obilí.“ Následovat bude navíc veliká bitva, při níž povstanou i legendární blaničtí rytíři!

Proroctví však přináší i naději, že pokud tohle všechno nakonec ustojíme, nastane éra blahobytu a spokojenosti.

Zdroje:

enigmaplus.cz

blogs.bl.uk

en.wikipedia.org