Právě tak měla Sibyla ze Sáby, podle Starých pověstí českých Aloise Jiráska, uvést svou podrobnou předpověď o osudu českého národa. Odkud autor čerpal není dodnes známo. O královnině životě se totiž neví téměř nic. 

Její jméno se však objevuje v Bibli, Koránu i etiopských legendách. Podle nich byla jediným dítětem panovníka Angaba, jenž vládl starověkému království na území dnešní Etiopie a Jemenu. Aby mohla usednout na trůn, musela přísahat, že navždy zůstane pannou. Slib se podařilo dodržet do chvíle, než potkala Šalamouna.

Sibyla, královna ze Sáby

Inteligentní král ji tak uchvátil, že převzala iniciativu a rozhodla se ho získat. Posílala mu dary a dopisy s hádankami. Nakonec se do Jeruzaléma vydala osobně. Když Šalamoun zjistil, že je jeho obdivovatelka nejen bohatá a krásná, ale také moudrá, bláznivě se do ní zamiloval.

„Vysedávali v zahradě za častých rozmluv,” píše Alois Jirásek. „Nejdřív mu vyjevila temnou budoucnost jeho říše, zrod Mesiáše, úpadek křesťanství i nemoc, jež uzavře svět.” Poté se panovník zeptal i na osud jiných zemí. Právě tehdy měla Sibyla předpovědět události v Česku.

„Tento národ vystaví mnoho měst, jedno nadmíru veliké a slavné. Od něho se však rozšíří různé ohavnosti a hříchy,” varuje. Lidé se prý během času nepolepší, a proto je Bůh potrestá. „Pouze Tábor, Ústí, Soběslav a Mělník ujdou té zkáze, jestliže při pravdě a zákonu budou státi,” píše Jirásek. Prahu prý zničí oheň a povodeň tak, že z ní zbydou jen rozvaliny, kde se budou pelešit kuny a lišky. 

Předpověď Sibyly

Podle příběhu mají této zkáze předcházet různá znamení. „Den se zkrátí, slunce potemní a lidé budou obilí sklízet v kožiších. Země bude ze čtyř stran obklíčena nepřáteli.” Po velké bitvě, kterou svedou bájní rytíři z hory Blaník, se vše obrátí k lepšímu. „Padesát let bude dobrých a úrodných, bude hojnost a pokoj.”

Zdroj: Youtube

Zda někdy Sibyla předpověděla osud českých nebo jiných zemí není známo. Oficiálně se totiž žádné věštby mýtické královny nedochovaly. I přesto se její příběh stal součástí mnoha kulturních a náboženských tradic a dodnes je vnímána jako symbol síly, inteligence a exotické krásy. 

Zdroje: www.cs.wikisource.org, www.britannica.com, www.stoplusjednicka.cz