Sibyla ze Sáby žila před 3000 tisíci lety. To, co řekla o dnešní době, nemohla vědět

Lenka Bělská | 25. 11. 2022

Dodnes není jisté, zda opravdu existovala. Život Michaldy Kumany neboli Sibyly, královny se Sáby je opředen mnoha legendami a mýty. Jedno je však jasné, patří mezi nejslavnější věštkyně naší historie.

Byla krásná, moudrá a vládla prosperující krajině, nacházející se v oblasti dnešního Jemenu. Když se v roce 970 př. n. l. narodila, sudičky ji přisoudily vzácnou schopnost vidět do budoucnosti a zamilovat se do mocného panovníka. Krále Šalamouna.

A. Salome, nejúspěšnější věštec současnosti tvrdí: 3. světová válka už začala
Magazín

A. Salome, nejúspěšnější věštec současnosti tvrdí: 3. světová válka už začala

Příběh jejich lásky začíná podle Starého zákona v době, kdy vládkyně země sábské slyšela o slávě Izraelského království. Rozhodla se proto, že Šalamouna osobně navštíví. Vzájemné sympatie byly tak silné, že Michalda zůstala mimo domov několik měsíců. Během nich měla sepsat devět knih, které nazvala Moudrosti života. 

Sybila ze Sáby a proroctví

Co se s knihami stalo, nikdo přesně neví. Zde se legendy rozcházejí. Některé tvrdí, že shořely. Jiné zase vypravují, že je věštkyně nabídla za sto zlatých římskému králi Tarquiniusovi Superbusovi. Panovník ale nevěřil, že mají tak vysokou cenu. Sibyla proto šest z nich spálila. Když to vládce zjistil, zůstal v šoku a zbývající svazky koupil. Nakonec i ty byly zničeny. Obsah všech devíti knih si však lidé pamatovali a znovu je měli sepsat.

Dodnes se proto vynořují díla, jež autoři vydávají za důvěryhodné opisy. Dovídáme se z nich o válkách, podivných nebeských plavidlech, povodních v Praze nebo epidemii smrtícího viru. Objevuje se v nich i osud Evropy, kterou má napadnout národ z východu, nebo zmínka o konci světa.

Vědci zkoumali, kde se v lidech vzalo zlo. Došli k divnému závěru: Máme ho v genech
Magazín

Vědci zkoumali, kde se v lidech vzalo zlo. Došli k divnému závěru: Máme ho v genech

„Řeky a traviny budou vysychati, lidé budou trpět žízní a hladem. Hory budou srovnány se zemí. Na nebi se objeví kometa. Nejdřív na severu, poté na jihu a na západě. Pak se planeta začne chvět, Slunce bude krvavě rudé a hvězdy budou zářit dnem i nocí."

Sibyliny věštby

Sibyla tvrdila, že lidé si podmaní zvířata a zkrotí přírodní živly. Zároveň budou vytvářet i divné kovové konstrukce a snažit se odletět ze Země. Přijde také doba, kdy člověk bude přemýšlet, jak svého druha podvést. Příznakem každé nové války proto bude rozmach obchodu s penězi.

Zda tato slova opravdu sepsala královna ze Sáby, se nikdy bohužel nedozvíme. Pokud ano, je vysoce pravděpodobné, že během staletí byla překroucena a upravena. Existenci legendární panovnice navíc nepotvrdily ani archeologické vykopávky. 

Zdroj:

www.ptejteseknihovny.cz, www.konec-sveta.com, www.cs.wikipedia.org

Tagy Evropa Izrael Izraelské království Jemen kniha Královna ze Sáby Sába Slunce věštba Země