Potápěči našli obří záhadnou věc. Před 10000 lety ji stvořila neznámá civilizace

Nataša Slánská | 23. 3. 2022

Představa, že se před 10 tisíci lety Evropou toulaly jen skupinky primitivních sběračů a lovců, už definitivně patří minulosti. Dávné dílo nalezené v moři poblíž Sicílie totiž vyžadovalo vyspělé technické dovednosti. Jeho poloha navíc svědčí o tom, že člověku ve střední době kamenné nebyla neznámá ani mořeplavba.

Stopy po pravěkém osídlení na izolovaných ostrovech vědci obvykle vysvětlují tím, že sem nějakou tu nešťastnou skupinku lidí náhodně zavála vlna tsunami. Před příchodem neolitu přeci člověk nemohl být schopen sestavit nic chytřejšího než jednoduchý a nestabilní vor. Jenomže objev obřího megalitu ve Středozemním moři nutí odborníky tyto postoje přehodnotit.

Na kamenný objekt o délce 12 metrů a hmotnosti 15 tun narazili v roce 2015 izraelští oceánografové, když mapovali mořské dno v oblasti zvané Pantelleria Vecchia. Jde o potopený ostrov, který se nachází v moři mezi Sicílií a Tuniskem. Předpokládá se, že tento kus pevniny zmizel pod mořskou hladinou někdy před 10 tisíci lety. A přesně z této doby dle radiokarbonové datace pochází také zmíněný monolit, objevený v hloubce 40 metrů.

Pod pyramidami v Gíze vědci našli velké záhadné podzemní město tvořené labyrinty
Magazín

Pod pyramidami v Gíze vědci našli velké záhadné podzemní město tvořené labyrinty

Inženýři z doby kamenné

Kámen je rozlomený na dvě části a podepsala se na něm eroze, nicméně stále je vidět, že ho opracovala lidská ruka. Zdobí ho totiž tři otvory o téměř shodném průměru, které nemohly vzniknout přírodní cestou. Navíc jde o druh horniny, jež se nikde jinde v okolí nenachází. "Její složení se podobá spíš horninám ze sicilských mělčin a břehů. Do oblasti Pantelleria Vecchia ho musel někdo dopravit," uvedl Emanuele Lodolo, vedoucí skupiny italských výzkumníků, která monolit zkoumala.

"Objev nám může významně rozšířit znalosti o nejstarších civilizacích ve středomořské pánvi a pozměnit názory na technologický rozvoj dosažený v období mezolitu," míní Lodolo. "Opracování tak velkého kusu kamene, jeho přeprava a instalace vyžadovaly mnohem vyšší technické dovednosti, než jsme našim dávným předkům dosud přiznávali."

Pozoruhodný účel

Naskýtá se otázka, proč obyvatelé Středomoří potřebovali před 10 tisíci lety tahat na sotva obydlený ostrůvek tak obrovské břemeno. Odborníci přišli s teorií, která zní fantasticky, ale je přitom poměrně logická. Megalit podle nich sloužil jako maják - do vytesaných otvorů se mohly umístit zapálené pochodně, jež lodím signalizovaly blízkost břehu.

Středověký tamilský zvon přepíše historii. Vědci vyluštili nápis v mrtvém jazyce
Magazín

Středověký tamilský zvon přepíše historii. Vědci vyluštili nápis v mrtvém jazyce

To by ovšem znamenalo, že mořeplavba byla v té době již plně rozvinutou disciplínou a lidé se nebáli vyrážet do vln ani po setmění. Na druhé straně ale před 10 tisíci lety nemuseli překonávat nijak velké vzdálenosti. Během doby ledové byla hladina moří nižší a nedaleko Sicílie se rozkládalo souostroví, jehož část byla zřejmě spojena s kontinentem pevninskými mosty.

Vlivem oteplení se pak veškeré ostrůvky ocitly pod hladinou a s nimi i kamenný maják. Po tajemné civilizaci, která ho kdysi vytvořila, se slehla zem. Emanuele Lodolo doufá, že se v budoucnu podaří na mořském dně objevit i další předměty, které by nám přiblížily její kořeny.

Podrobné informace o sicilském megalitu nabízí anglické video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.sci-news.com, www.livescience.com, www.archaeology.org

Tagy Evropa moře Sicílie Středozemní moře Tunisko