Sicilská sopka Etna vykazuje známky erupční aktivity již od začátku letošního října. „Zpočátku k výbuchům docházelo každých 5 až 10 minut. V následujících týdnech se však tempo zrychlilo a 10. listopadu jsme exploze zaznamenali téměř každou vteřinu,” říká vulkanolog na Observatory on Mount Etna Boris Behncke. 

Hora tehdy začala vystrkovat růžky. Ráno se na jiho-jihozápadní straně kužele jihovýchodního kráteru objevil nenápadný lávový jazyk. Téměř okamžitě se ale zastavil. K večeru se situace opakovala. Mezitím se také zvýšila amplituda sopečného chvění. Poté se vše uklidnilo.

Sopka Etna

„Vypadalo to, že se nic nestane. My však věděli, že Etna nabírá síly a chystá se vybuchnout s větší vervou,” vysvětluje vědec. 12. listopadu se vulkán začal chvět. Na jižní straně kráteru se zároveň opět objevil nesmělý lávový přeliv. Obláčky plynu naplněné tmavým popelem stoupaly k nebesům. Jakmile padla tma, ohromující, i když nebezpečné divadlo mohlo začít.

Zdroj: Youtube

Oblohu obarvila červená záře. Žhavé výtrysky prosvítaly přes husté chuchvalce kouře. Hlasité dunění výbuchů bylo slyšet po celém východním sektoru sopky. Kvůli oblačnosti, dosahující výšky 4 500 metrů nad mořem, nebylo možné pozorovat proudění lávy. Odborníci však předpokládali, že nebude silné natolik, aby zasáhlo obydlené oblasti. 

Kolem půl deváté večer se erupční aktivita drasticky snížila. Snímky z termokamery však nadále ukazovaly sesuv horkého materiálu z východní strany kužele. V pondělí 13. listopadu odpoledne amplituda vulkanického otřesu ještě stále kolísala. Aktuální data z observatoře ale nyní ukazují, že se Etna konečně uklidnila.  

Aktivní sopka

Kdy se sicilská sopka opět probudí k životu a s jakou silou odborníci odhadnout neumí. Erupce mohou trvat jak několik hodin, tak několik let. Doufají však, že v případě nové aktivity dojde maximálně jen k vylití lávových proudů. 

Ty sice mohou způsobit materiální škody, nepředstavují však přímou hrozbu pro životy 900 tisíc lidí, kteří žijí v potenciálně rizikových oblastech. Hlavním problémem tak nadále zůstává pyroklastický materiál, komplikující život místních obyvatel a letadlový provoz.

Zdroje: www.euronews.com, www.go-etna.com, www.ct.ingv.it