Sedmašedesátiletý vlastník pozemků, Michael Bunbury, na jehož polích bylo sídliště nalezené, uvedl: „Oblast se nachází na několika polích, která jsou nyní využívaná k pěstování pšenice, ječmene a řepky olejné. Mám za to, že odsud odcházeli lidé a navštěvovali je lidé s vysokým postavením, například králové. Jedná se o probíhající vědecký a archeologický výzkum.“

Po objevu začaly na místě legální vykopávky. Odhalily, že palác byl v 6. a 7. století místem velkého významu a mohl být sídlem východoanglické královské dynastie. Odborníci tvrdí, že místo využíval dokonce anglosaský král Raedwald a další anglosasští vládci Norfolku a Suffolku, takže se mohlo jednat v 6. až 9. století o hlavní město anglosaských králů.

Pověsti o královském sídle v Rendelshamu jsou známé již z doby, kdy se o něm poprvé zmínil Ctihodný Beda, mnich a historik z 8. století. Objev paláce je považovaný za významný pokrok v poznání života anglosaských panovníků a jejich kultury.

Na video o objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Hrobka krále Raedwalda

Právě hrob krále Raedwalda, jenž zemřel kolem roku 624 n. l., Sutton Hoo, leží asi jen čtyři míle od místa nálezu. Loď Sutton Hoo byla objevená již v roce 1939 a obsahovala bohatý poklad včetně přilby a meče. Výzkum 27 metrů dlouhé lodi vedl k přepsání anglosaských dějin, protože se ukázalo, že řemeslníci z této doby byli vyspělejší, než se předpokládalo. V lodi byly nalezené pozlacené a drahokamy vykládané kování šatů, zdobená obřadní přilba, štít a meč.

Podle deníku Daily Mail byl palác objevený pomocí moderních geofyzikálních technik, které odhalily půdorys budovy, stejně jako důkazy o velké hale, nádvořích a dalších stavbách. Předpokládá se, že palác byl postavený na stejném místě jako dřívější dřevěná hala, kterou zničil požár. Nový palác byl postavený ze dřeva v kombinaci s kamenem a na svou dobu představoval impozantní stavbu.

Lokalita Sutton Hoo

V dané lokalitě byly již nějakou dobu nalézány anglosaské mince, zlomky zlatých šperků, přezky, části broží a část závěsné mísy, což svědčí o tom, že zde kdysi stávala vesnice. Mimo jiné zde archeologové nalezli vizigótské zlaté mince tremissis z konce 6. století a závaží, což naznačuje, že místo bylo důležitou základnou pro zahraniční obchod.

Další nález nedokončené bronzové spony je považovaný za důkaz kovolitecké dílny na tomto místě. Právě tyto vzácné nálezy přilákaly kolem roku 2009 na pole i noční nelegální hledače pokladů, kterým se říkalo „noční jestřábi“.

Pole tak mohli rozhodnutím příslušných orgánů prohledávat důvěryhodní dobrovolníci s detektory kovů, aby zde mohli odhalit případně další cenné nálezy.

Právě objev paláce v Sutton Hoo je připomínkou důležitosti ochrany archeologických nalezišť před nelegálními lovci pokladů. Mnoho nalezišť po celém světě bylo poškozeno nebo zničeno lidmi, kteří hledali cenné artefakty, často bez náležitého školení nebo vybavení.

Vesnice zde stála po mnoho staletí

Vykopávky paláce v Sutton Hoo prováděli profesionální archeologové za použití pokročilých technik, což jim umožnilo odhalit důležité historické informace a zároveň minimalizovat poškození lokality.

Během pěti let pátrání bylo na jednom poli objeveno skutečně mnoho dalších nálezů, anglosaských mincí, ozdob i zlomky stříbrných a měděných broží. Byly zde objevené i mince z doby římské, železné i ze středověku, což potvrzuje, že místo bylo obýváno stovky let před a po anglosaské době. Suffolk Institute of Archaeology and History, který pomáhal nálezy identifikovat, je označil za „přesvědčivý důkaz o dávno ztraceném anglosaském královském sídle, jehož obyvatelé pohřbívali své krále v Sutton Hoo".

Nový nález se zařadil k nejvýznamnějším od objevu pohřební lodi v Sutton Hoo v roce 1939. I když se na novém nalezišti nepodařilo určit přesnou polohu předpokládaného královského paláce, archeologové jsou přesvědčení, že se zde nacházel.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.britishmuseum.org, es.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo