Záhadné teorie ohledně tajemného nápisu rozdělily mnoho badatelů, vědců a historiků. Kolik jich bylo, tolik bylo různých názorů. Kolem nápisu se objevilo mnoho výkladů, z nichž jeden dokonce odkazuje ke Svatému grálu. Podle několika výkladů má sled písmen říci, kde se podle legendy grál nachází. Jiný výklad zase připisuje přímo nápis templářům, kteří se jím pokoušeli Svatý grál ochránit.

Nápis na památníku získal postupně status nerozluštitelné šifry, ale možná je mu nyní konec.

Památník na pozemku Shugborough Hall v anglickém hrabství Staffordshire konečně možná vydal své svědectví, jelikož se Keithu Masseymu, odborníkovi na lingvistiku a učiteli latiny a arabštiny zřejmě podařilo kód rozluštit.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Šifra po dvou stech letech rozluštěna?

Památník je reliéfní kopií Poussinova obrazu, umístěném v rustikálním oblouku. Jsou na něm žena a tři pastýři, z nichž dva ukazují na hrob, kde je vytesán latinský text Et in arcadia ego ("Jsem i v Arkádii" nebo "Jsem, i v Arkádii"). Řezba vykazuje řadu drobných změn oproti původnímu Pussinově obrazu.

Nad tajemným nápisem si lámali hlavy i třeba Charles Dickens nebo Charles Darwin a jiní velcí myslitelé 19. století. Všichni se pokoušeli určit význam zvláštní šifry, ale marně. Zvláštní kód se tak stal jednou z nejroztodivnějších šifer na světě a dodnes zůstává nerozluštěn. Tedy zřejmě… O jakou šifru jde?

Těsně pod rytinou obrazu Nicolase Poussina "Arkádští pastýři" je na pomníku mezi písmeny "D" a "M" vyryt zdánlivě náhodný sled písmen "O-U-O-S-V-A-V-V".

"Věřím, že jsem záhadu vyřešil. Věřím, že můj návrh poskytuje rozumný a věrohodný výklad této dlouholeté záhady," prohlašuje Massey, který dle svých slov záhadě přišel na kloub.

Keitha Masseyho si najala americká Národní bezpečnostní agenturou, která chtěla využít jeho znalostí latiny. A Massey nezklamal a vyslovil teorii, že zdánlivě nejednoznačná písmena "O-U-O-S-V-A-V-V" mohou znamenat "Oro Ut Omnes Sequantur Viam Ad Veram Vitam", což v překladu znamená "Modlím se, aby všichni následovali cestu k pravému životu".

Naprosto jasné tvrzení

Na tomto výkladu není zdánlivě nic zpochybnitelného. Masseyho rozluštění je velmi přímočaré a gramaticky bezchybné. Navíc se podařilo i jednotlivé části věty dohledat na jiných náhrobních nápisech a textech, dokonce z doby před vznikem nápisu ze Shugborough.

Massey začal své dekódováním podle písmen D a M, která podle něj znamenají "Dis Manibus", mýtické duchy podsvětí, a nachází se na nápisech na různých starokřesťanských hrobech.

Dle Masseyho by nápis měl být chápán jako náhrobní památník složený v latině. Nepozastavuje se ani nad třemi V v kódu: „Předpokládám, že kdykoli se nějaké písmeno vyskytuje častěji než jiná písmena, jde o důležité vodítko." Massey proto srovnal písmena s úryvkem z Bible (Jan 14,6: "Ego sum Via et Veritas et Vita") a vysvětlil i ona tři vé.

Výklady z těch realističtějších. Nebo ne?

Kromě Svého grálu se ale objevily i zcela prosté teorie. S jednou z nich přišel AJ Morton, specialista na památky, náhrobky a zřejmě i templáře. Podle něj nejde o žádnou šifru, ale jen čmáranici, jíž si vytvořili sami obyvatelé domu, George Adams a Mary Vernon-Venablesová.

Ale ani zde není teorie podložena žádným logickým vysvětlením.

Památník byl objednán kolem roku 1700 britským poslancem Thomasem Ansonem a postavil jej v letech 1748 až 1763 vlámský sochař Peter Scheemakers na základě výplatní listiny Ansonova bratra George. Nikdo ale neví, kdo sem písmena napsal.

Další zajímavé video zhlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Takže nakolik je Masseyho teorie reálná? Zařadila se k těm velmi pravděpodobným, jako jsou starobylý milostný dopis, který oslavuje Svatý grál. Nebo jde o smuteční prohlášení George Ansona za jeho zesnulou manželku. Pomník je jen žert, který má vědce dohánět k šílenství, protože jej nedokážou rozluštit…

Tento příběh je nejlepší zakončit tvrzením mluvčího města Shugborough, který říká, že se každý den objeví pět šest lidí, kteří nápis rozluštili.

Stránka shugboroughcode však uvádí, že kód byl roku 2016 rozluštěn a ověřen a je součástí rozsáhlejšího a důkladného pojednání a dokumentu o raných rosikruciánských kódech.

Zdroje:

shugboroughcode.com, en.wikipedia.org/wiki/Peter_Scheemakers, www.thevintagenews.com,

www.ancient-origins.net