Výzkumu vesmíru a hledání potencionálního života kdekoli, kam jen naše špičková technologie dohlédne, se věnují konstantně celé týmy specialistů. Pátrají a prohledávají každý milimetr, jak jen mohou, aby zachytili jakýkoli důkaz o tom, že ve vesmíru nejsme sami. A i přes intenzitu těchto pozorování se nestává každý den, aby vědci spojení s významnou výzkumnou institucí vyslovili rozsáhlé tvrzení o možném prvním kontaktu s mimozemskou civilizací. A přesto se tak před pár dny stalo.

Na video ze včerejška se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mimozemský kontakt navázán díky teleskopu FAST

Vědci objevili neobvyklé úzkopásmové signály při zpracování dat z roku 2019, která získal pěti set metrový sférický teleskop (FAST), gigantický radioteleskop pro lov mimozemšťanů umístěný v jihozápadní Číně, který je zároveň největším svého druhu na světě.

Obrovský teleskop FAST je k hledání mimozemských civilizací nejlepší. Ukázalo se, že vyhovuje daleko více než nedávno zkolabovaná observatoř Arecibo v Portoriku. Ta disponovala bývalým radioteleskopem, který byl v minulosti používán ke zkoumání noční oblohy za účelem hledání známek inteligentního života. Teleskop FAST je nejen větší, ale dvakrát citlivější a díky přijímači s 19 paprsky je schopen přijímat signály z mnohem většího prostoru oblohy.

Velmi vysoká pravděpodobnost? Co to je?

Tým čínských vědců se věnuje intenzivnímu výzkumu vzdálených exoplanet a hledá na nich známky života. A právě tito odborníci z nejpovolanějších tvrdí, že našli podezřelé signály, které by mohly ukazovat na mimozemskou civilizaci.

Napsal o tom deník Science and Technology Daily, což je oficiální list čínského ministerstva pro vědu a technologie. Vzhledem k výjimečnosti celého objevu však jedním dechem dodávají, že je potřeba jisté opatrnosti při posuzování a následném pokračujícím zkoumání. Vědci upozornili, že pro podobné signály, jako je tento zachycený, mohou existovat i jednodušší vysvětlení. Navíc k celému pozorování dosud nebyla vydána žádná vědecká práce, natož odborná recenze.

Běh na dlouhou trať

O podobný postup se samozřejmě budou výzkumníci pokoušet, ale vůbec není jisté, že závěrečné dílo vznikne. Může se totiž ukázat, a velmi pravděpodobně k tomu dojde, že se skutečně o mimozemskou civilizaci nejednalo.

"Možnost, že podezřelý signál je nějaký druh rádiového rušení, je také velmi vysoká a je třeba ji dále potvrdit a vyloučit, což může být dlouhý proces," řekl listu Zhang Tongjie, hlavní vědecký pracovník China ET Civilization Research Group. "Teleskop FAST bude opakovat pozorování již objevených podezřelých signálů, aby mohl dále identifikovat a detekovat nové signály."

Budeme tedy doufat, že se pozorování potvrdí, i když možnost je velmi malá, nikoli však neexistující. O to zvláštnější je tvrzení samotných vědců, kteří údajně uvedli, že ověřit pozorování bude trvat velmi dlouho i z nedostatku času.

Peng Bo, výzkumník z Národních astronomických observatoří, listu potvrdil, že se domnívá, že podezřelé signály jsou pravděpodobně mimozemského původu, "ale nemáme čas je identifikovat".

Zdroj:

anomalien.com, futurism.com, ussanews.com