Jejich zdrojem byla sluneční erupce střední třídy z 13. července roku 2017. Na první pohled byla neobvyklá. Rádiové záblesky se nejen objevovaly každých deset až dvacet sekund, ale také je doprovázel sekundární signál, který se pravidelně ozýval co 30 až 60 vteřin. Záhadou byl jejich původ.

Sluneční rádiové záblesky jsou proudy elektromagnetického záření, jež jsou vystřelovány do vesmíru spolu s výtrysky superhorkého plazmatu, známé jako výrony koronální hmoty. Příležitostně obsahují opakující se vzory - kvaziperiodické pulsace (QPP). Na grafickém záznamu tvoří vrcholy a prohlubně podobné elektrokardiogramu.

Signály ze Slunce

„Původ těchto vzorů jsme nedokázali odhalit,” přiznává Sijie Yu, sluneční radioastronom z New Jersey Institute of Technology. „Jsou však důležité pro pochopení toho, jak se energie uvolňuje, rozptyluje a jakým způsobem může ovlivnit život na Zemi.”

Vědci se proto začali podivným signálům intenzivně věnovat. Po sedmileté analýze dat shromážděných radioteleskopem Expanded Owens Valley Solar Array v Kalifornii a NASA Solar Dynamics Observatory konečně dokázali určit, co se během sluneční erupce děje.

„Výbuchy nastávají, když se magnetické siločáry Slunce zamotají a poté dopadnou zpět. Tak se uvolní velké množství energie a přehřáté smyčky ionizovaného plynu nebo plazmy zamíří do vesmíru,” vysvětluje Yu. „Rychlý proud nabitých částic vytvoří pomyslný plát s bublinkami. Jejich narušení je s největší pravděpodobností zdrojem kvaziperiodické pulsace.”

Aktivní Slunce

Erupce na Slunci jsou odborníky intenzivně studovány. Patří mezi nejagresivnější děje v naší Galaxii. Pochopit tento „srdeční tep“ je tak klíčový k odhalení, jak se vytváří kosmické počasí, které ovlivňuje především naše technologické vychytávky.

Zdroj: Youtube

Geomagnetické bouře totiž zahřívají pozemskou atmosféru a „nafukují“ ji. Družice na nízké oběžné dráze proto pociťují vyšší tření, což je může zpomalit, odchýlit jejich dráhu nebo je rovnou zničit. Ohroženy jsou také elektrické a telekomunikační sítě.

www.livescience.com, www.independent.co.uk, www.news.njit.edu, www.blesk.cz