Sikariové: Nejstrašnější bojovníci starověku. Kam přišli, rozsévali zkázu a smrt

Elena Velímská | 24. 8. 2022

Sikariové neboli muži s dýkou zabíjeli za bílého dne bez povšimnutí nepřátele na veřejných místech. Své zakřivené dýky skrývali pod pláštěm. Často jsou nazýváni prvními teroristy v historii. Vzepřeli se Římu a nakonec, než aby se podrobili, dobrovolně si vzali život.

Judea v rukou Římanů

Judea byla římská provincie (6-132 n. l.). I v židovském Jeruzalémě vládli Římané. S tím se však nechtěli smířit zéloti a další skupiny povstalců. Mezi nimi byli sikariové, tajná „ozbrojená ruka“ zélotů. Jako první známá organizovaná skupina vrahů sjednotili své síly a smrtí trestali všechny příznivce Říma. V 60. letech na počátku první římsko-židovské války se dostali do Jeruzaléma, kde se snažili násilím donutit obyvatele k povstání proti Římu. Věřili, že každý kdo se dobrovolně Římu podřídí, popírá Boha. Také byli přesvědčeni, že svým odporem urychlí příchod Mesiáše, který Židy vysvobodí.

Kirisute gomen: Smrtící zákon, který dělal ze samurajů neomezené zabijáky
Cestování

Kirisute gomen: Smrtící zákon, který dělal ze samurajů neomezené zabijáky

Dýka trestá zrádce

Sikariové se účastnili velkých shromáždění a oslav ve městě. Své dýky měli skryté pod plášti. A vraždili. Všechny, kteří sympatizovali s Římem. Když oběť padla mrtvá, připojili se k rozhořčenému davu a tak na ně nepadlo podezření, ani nebyli odhaleni. Kromě toho brali obyvatelům zásoby jídla a hladem je chtěli donutit ke vzpouře proti Římu. Dle dobových záznamů přepadali i hebrejské vesnice. V jedné z nich, Ein Gedi zmasakrovali sedm set žen a dětí. Historik Flavius je popsal jako pokrytce „Zacházeli s nimi (Židy) přesně jako s nepřáteli, drancovali a kradli jejich majetek, zapalovali jejich domovy. Říkali, že tito muži se nijak neliší od cizinců, protože se tak hanebně zřekli svobody, za kterou Židé bojovali tolika bitev, a dobrovolně sklonili krk před jhem otroctví mezi Římany. Ale tyto projevy měly sloužit pouze jako zástěrka, za kterou chtěli skrýt svou krutost a chamtivost, jak výmluvně dosvědčují jejich činy. Neboť právě ti, kteří se s nimi vzbouřili a společně vedli válku proti Římanům, padli za oběť zvláštním zvěrstvům sikariů."

Zdroj: Youtube

Konec sikariů

Římané Jeruzalém v roce 70 n. l. dobyli a získali ho zpět. Při obléhání města zemřelo hladem 600 000 lidí. Jeruzalémský chrám byl vypleněn a vypálen. Posledním místem odporu byla pevnost Masada na vrcholu náhorní plošiny na okraji Judské pouště u Mrtvého moře. Tam se uchýlili sikariové a dál pokračovali v povstání proti Římanům. Pevnost bránili až do 73 n. l. Obléhalo ji 5 000 legionářů a 9 000 otroků, uvnitř bylo 1 000 obránců. Jejich odpor však byl marný a nakonec Elzear Ben Jai, vůdce sikariů, přiměl téměř všechny k sebevraždě. Manželé měli zabíjet manželky a děti, pak byli sami zabiti určenými fanatiky. Přežilo jen několik lidí ukrytých v kanálech. To byl konec židovského povstání i sikariů.

Faraon Tutanchamon vlastnil dýku vyrobenou z nepozemského materiálu
Cestování

Faraon Tutanchamon vlastnil dýku vyrobenou z nepozemského materiálu

Zdroje: ciekawostkihistoryczne.pl, en.wikipedia.org

Tagy Jeruzalém Judsko Mesiáš Mrtvé moře Řím Římané Wikipedie