www.historicmysteries.com, en.wikipedia.org/wiki/Silbury_Hill, www.ancient-origins.net

Nyní je Silbury Hill chápáno jako záhada ještě větší než Stonehenge a navzdory desítkám let výzkumu zůstává původ a účel Silbury Hill zahalen tajemstvím. Jedná se o největší prehistorickou umělou mohylu v Evropě.

Hradiště leželo opuštěné tisíce let a kolem kopce se stáčí římská cesta. V úpatí mohyly byla římská vesnice. Kopec byl mnoho let zapomenut, a to až do 17. století. Pak zde začaly kolem roku 1723 archeologické vykopávky, které objevily mnoho zajímavostí, ale původ mohyly neobjasnily. Nejenže rané vykopávky neodhalily mnoho, ale dokonce poškodily celistvost kopce. Jedna ze šachet se propadla. Až v letech 2007-2009 proběhly konzervační práce, aby se národní poklad stabilizoval. 

Teorie kolem stavby

Odhaduje se, že stavba Silbury Hill začala kolem roku 2400 př. n. l. v období neolitu a byla dokončena v průběhu několika staletí. Podle konzervativních odhadů ji stovky dělníků stavěly 15 let, ale většina vědců se shoduje na tom, že stavba pahorku trvala asi 100 let. 

Stavitelé použili k vytvoření mohyly křídu z místních zdrojů, která byla následně pokryta drny. Přesný účel mohyly není znám, i když existuje několik teorií.

Jedna z teorií předpokládá, že kopec Silbury Hill sloužil k náboženským nebo obřadním účelům. Tuto domněnku podporuje skutečnost, že se nachází v blízkosti několika dalších neolitických staveb, včetně kamenného kruhu v Avebury a West Kennet Long Barrow. Je také možné, že mohyla sloužila k astronomickým pozorováním nebo k označování střídání ročních období.

Podle jiné teorie byl Silbury Hill pohřební mohylou. Uvnitř mohyly však nikdy nebyly nalezeny žádné lidské ostatky a pro tuto teorii existuje jen málo důkazů.

Silbury Hill je také spojován s legendou o králi Silovi, bájné postavě, která prý byla pohřbena pod mohylou. Pro tuto legendu však neexistují žádné historické důkazy.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vykopávky převratný objev nepřinesly

V 60. letech 20. století provedl tým archeologů pod vedením profesora Richarda Atkinsona na Silbury Hill rozsáhlé vykopávky. Vykopávky však přinesly jen málo významných nálezů a účel mohyly zůstal záhadou.

V roce 2000 provedl tým archeologů pod vedením Jima Learyho nový průzkum Silbury Hill s využitím moderních technologií. Zjistili, že mohyla byla budována skupinou neolitických lidí v několika etapách mezi lety 2400 př. n. l. a 2300 př. n. l., přičemž původní stavitelé časem přidávali nové vrstvy křídy. Zjistili také, že kopec byl obehnán příkopem a palisádou, což naznačuje, že mohl sloužit k obranným účelům.

Výzkum ukázal, že v době zahájení výstavby tvořily oblast pastviny. Navíc je možné, že mohyla byla dříve vyšší, anebo i to, že místní obyvatelé její vrchol ve středověku srovnali se zemí. Každopádně zde v průběhu času pracovalo několik komunit a stavba mohyly si vyžádala několik generací.

Uvnitř kopce byli nalezeni okřídlení mravenci, což napovídá, že stavba začala v srpnu, ale de facto to není důležité pro její pochopení. I navzdory všem objevům zůstává původ a účel Silbury Hill záhadou. Kopec stále fascinuje archeology, historiky i návštěvníky z celého světa a zůstává jednou z nejzáhadnějších prehistorických staveb v Evropě.