Hubert Pilčík se narodil v roce 1891 v Novém Hrozenkově, ale svůj život strávil v Senci u Plzně, kde pracoval ve Škodových závodech jako zámečník.

Kariéra převaděče

Pilčík využil toho, že po politických událostech v roce 1948 zamířilo přes hranici odhadovaných 250 000 Čechoslováků, kteří se se stavem v zemi nemohli smířit, a nabízel, že jim pomůže hranici nelegálně překročit. Hubert Pilčík bylinkář a zapřisáhlý milovník přírody, znal okolí hranice velice dobře, a dokonce byl majitelem zvláštního povolení se v její blízkosti beztrestně pohybovat.
Protože se jednalo o ilegální činnost, identifikace skutečně přechodivších byla téměř nemožná.

O Pilčíkovu pomoc byl velký zájem, a tak si za svoje služby nechával dobře platit. Jeho dům byl plný oblečení, dokladů, cenností i nahodilých drobností denní potřeby. I když byl majitelem objemné sbírky zbraní od nožů, přes revolvery, i samopal, strýček Hubert vraždil jinak.

Oheň v hájence

Zatímco lidé beze stop mizeli, police neměla žádná vodítka, jimiž by mohlo vyšetřování začít. Nikdy nebylo jasné, kolik jich hranici skutečně překročilo a kolik z nich chladnokrevně vlastní rukou zavraždil.

Policie se do hry dostala až roku 1951, kdy shořela hájenka Lipovka. Oheň odhalil pozůstatky lidského těla a nějaké kovové části oděvů. Policie následné vypátrala podle nezvyklého chrupu, že nalezený zemřelý byl Emanuel Balley, který se svojí dcerou Renatou a patrně vnučkou Danielou také plánovali odchod do zahraničí. Pitevní nález potvrdil, že Balley byl ještě živý, když ho někdo polil a zapálil. Jeho krev doslova vřela. Také Renata se přes hranici nedostala, její nohu nalezly děti v místní pískovně zahrabanou. Daniela se ale nenašla.

Z poslíčka násilníkem

Renatin přítel, jehož policie kontaktovala, však vyšetřovatelům potvrdil, že rodina je v Západním Německu. Důkazem toho byly dopisy, které dostávala jejich teta. Tato příbuzná se ze začátku zdráhala, obávala se následků ze spolupráce na přechodu. Poté co jí policie oznámila nález těl, sdělila vyšetřovatelům vše, co věděla, i s adresou muže, kterého familiárně označovali „strýček“.

Strýček Hubert posloužil hned dvakrát. Nejen že převáděl, ale ještě navíc fungoval jako poslíček, a tetě, za tučnou provizi, doručoval dopisy psané Danielinou rukou.

Policejní vyšetřování okamžitě nabylo konkrétnějšího směru a Hubert Pilčík byl zadržen během poměrně velké akce, kdy policie obklíčila vesnici a dva své členy v přestrojení poslala k Pilčíkovi pod záminkou opravy elektroměru.

Zde policisty čekalo zděšení, které otřáslo nejen jimi, ale celou oblastí. V kozím chlívku byla na zemi k dřevěné desce připoutaná Daniela s bednou okolo hlavy. Krabice, kterou trubkou dovnitř vnikalo jen nezbytné množství vzduchu, byla opatřena dvojím pláštěm a vycpávkou z hadrů, aby bránila znásilňované a týrané dívce ve volání o pomoc. Mladičká Daniela si prošla peklem, ale přežila.

Pravdu o Pilčíkovi nezná nikdo

Další předměty nalezené u Pilčíka doma byly očividně majetkem jiných osob, ale ten tvrdil, že byly pouze platbou za jeho převaděčskou činnost. Vrah a deviant Pilčík se přiznal jen k dalším třem vraždám, ke kterým policie také zadržela důkazy v jeho domě. Neustále lhal a vymýšlel si zavádějící stopy a historky.

Jeho manželka, která po celou dobu žila v domě, napřed zapírala a později tvrdila, že se manžela bála. Přitom jejímu okolí bylo velmi nápadné množství šatů, které střídala.
Pilčík se dokonce pochlubil, že jeho žena, Daniela a její tetička byly dalšími obětmi, které naplánoval.

Jen stěží se dá představit, že tento absolutně bezcitný člověk spáchal pouze pět vražd. Právě proto je Huber Pilčík, řečený strýček, podezírán z největšího počtu obětí v České historii, i když pro toto tvrzení neexistují přímé důkazy.

Zrůdný sadista spáchal sebevraždu druhý den po zadržení ve své cele. Oběsil se na svázaných kapesnících.

Podezření na spolupráci s STB

Po Pilčíkově rychlé, a ne úplně jasné smrti se začalo spekulovat o možné spolupráci s STB v rámci akce „Kámen“. Během této byli lidé převáděni za falešnou, v místě neexistující hranici. Na druhé straně byli emigranti strážníky přestrojenými za Američany přivítáni, ale vyslýcháni, aby tak příslušníci Státní Bezpečnosti zjistili jejich totožnost a další detaily spojené s jejich přechodem.

Nakonec se spolupráce s STB ani nejasnosti okolo jeho sebevraždy ve vazbě nepotvrdily.

Zdroje:

www.securitymagazin.cz

cs.wikipedia.org