Přestože ženin vzhled je zvláštní, vědci se domnívají, že neprošla záměrnou deformací lebky, což naznačuje, že mohla mít spíše zdravotní potíže než záměrně změněný tvar hlavy.

Podívejte se sami: https://www.youtube.com/shorts/NgI3Tq-MMz4

Kultura a království Silla

Předpokládá se, že žena patřila ke starověké kultuře Silla, která ovládala značnou část Korejského poloostrova po téměř tisíciletí. Království Silla, které trvalo od roku 57 př. n. l. do roku 935 n. l., je jednou z nejdéle vládnoucích královských dynastií v historii a výrazně ovlivnilo současnou korejskou kulturu.

Nalezení neporušených koster z období Silla se ukázalo jako náročné vzhledem ke špatné zachovalosti koster v korejské půdě. V roce 2013 však archeologové při vykopávkách poblíž Kjongdžu, bývalého hlavního města království Silla, narazili na pohřební rakev známou jako "mokgwakmyo", která obsahovala téměř kompletní kosti ženy, která zemřela ve svých 30 letech. Genetická analýza její mitochondriální DNA odhalila, že patřila k rodu, který se dodnes vyskytuje ve východní Asii.

Byla vegetariánka a měla i další zvláštnosti

Analýza izotopů uhlíku provedená na kosterních pozůstatcích ukázala, že žena dodržovala přísnou vegetariánskou stravu, což odpovídalo převládajícímu učení buddhismu v tomto období. Rekonstrukce rysů obličeje a tvaru hlavy odhalila, že se u ní projevovala dolichocefalie, kdy šířka hlavy tvořila méně než 75 % její délky. To se liší od současných trendů v regionu, kde jsou běžnější brachycefalické tvary hlavy s větší šířkou.

Zpočátku vědci uvažovali o možnosti záměrné deformace hlavy, což je praxe pozorovaná v různých starověkých kulturách. Tuto hypotézu však zavrhli, protože záměrně deformované lebky obvykle vykazují zploštělé kosti v přední části. Lebka této ženy takové změny nevykazovala, což vedlo vědce k závěru, že její prodloužený tvar hlavy by měl být považován za přirozenou odchylku v rámci její skupiny.

Objev této starověké ženy s dlouhou lebkou vrhá světlo na rozmanité fyzické vlastnosti a zdravotní stavy, které existovaly v rámci starověké kultury Silla. Díky pečlivé analýze a vědeckým technikám badatelé nadále odhalují záhady naší minulosti a odhalují fascinující poznatky o životě a identitě jedinců, kteří žili před staletími.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.cbsnews.com