Například bylo pozorováno, že si šimpanzi vytvořili nástroje pro získávání potravy, a to klacky na loupání ořechů nebo vyřezávané klacky na hrabání termitů. Tato pozorování ukazují, že šimpanzi mají vysokou úroveň kognitivních schopností a sociální inteligence, které jsou podobné těm, které máme my lidé. Pochopení rozsahu této behaviorální diverzity je klíčové pro to, aby vědci pochopili pravděpodobné počáteční tradice našich vlastních nejstarších předků „kmene“ Hominini.

S takto významným objevem přišli vědci z německého Planckova institutu evoluční antropologie spolu s polskými kolegy z Varšavské univerzity a zveřejnili jej v časopise Folia Primatologica. Studie jejich chování trvala 12 let a během této doby vědci našli a popsali četné nástroje, které si tito primáti vyrábějí k získání a přípravě potravy.

Nadějní šimpanzi se přibližují lidem

Tito kulturní šimpanzi žijí v konžské rezervaci Bili Uere. Žijí zde jinak, a dokonce si vytvořili vlastní materiální kulturu, daleko propracovanější a rozmanitější než kterýkoli jiný primát.

Navíc se jejich schopnosti liší skupinu od skupiny, stejně jako jejich nástroje.

Jejich chování se v tropické Africe liší způsobem, který ne vždy odpovídá ekologii: pouze západoafričtí šimpanzi používají v řadě populací k rozbíjení ořechů kamenná a dřevěná kladiva.

Kromě toho vědci pozorovali, že tito šimpanzi se vyskytují v různých sociálních skupinách, kde se učí a předávají si informace o svém prostředí a o tom, jak v něm přežít. Tuto sociální interakci považují vědci za jednu z klíčových faktorů pro rozvoj kognitivních schopností a sociální inteligence u šimpanzů.

Na video o konžských šimpanzích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nejen nástroje, ale i emoce

Tito šimpanzi také projevují různé formy emocí a sociálního chování jako jsou například: empatie, altruismus, vztahy, hierarchie, využívání symbolů, komunikace a mnoho dalšího.

Ačkoli bylo toto chování u šimpanzů zdokumentováno již dříve, nyní se jedná o skutečně detailní studii, která pokrývá minimálně 50 000 km².

Podle hlavního autora studie, Thurstona C. Hickse, se podařilo popsat novou sadu šimpanzích nástrojů, jako jsou například dlouhé sondy ke sběru mravenců, krátké sondy k extrakci ponrav a včelích hnízd, pevné kopací tyče k přístupu do podzemních hnízd i tenké hůlky zase za jiným účelem.

Kromě toho vědci zaznamenali i úderovou technologii spojenou se zpracováním potravy.

Jak se tedy ukázalo, šimpanzí společnost je daleko různorodější, než jsme si mysleli, a šimpanzi užívají pro každý produkt jiný specifický nástroj podle toho, který jim nejvíce vyhovuje. Kromě toho bylo nedávno zjištěno, že opice by mohly ve skutečnosti také mluvit… Čím nás ještě překvapí?

Zdroje: www.sciencedaily.com, procproto.cz