Jak smrtící byly středověké šípy? Způsobovaly stejně hrůzná zranění jako moderní střelné zbraně

Elena Velímská | 22. 2. 2023

Archeologické vykopávky vždy přinášejí nová poznání. Občas také odhalí temné stránky naší historie. Svědčí o tom i pohřebiště v anglickém městě Exeteru. Archeologové zjistili, jak strašlivá zranění způsobovaly středověké anglické dlouhé luky. V ničem si nezadaly s moderní střelnou zbraní.

bigthink.com, www.medievalists.net

Nálezy z Exeteru

Na území Velké Británie se celistvé dlouhé luky ze středověku nedochovaly. Jejich síla a účinnost byly odhadovány na základě experimentů s replikami ze 16. století. I nálezy lidských ostatků, které by vykazovaly zranění způsobená hroty šípů, jsou výjimečné. O to významnější je objev pohřebiště v dominikánském klášteře v Exeteru. Napověděl, že šípy anglických dlouhých luků byly stejně smrtící jako střelné zbraně.

Pohřebiště bylo objeveno před výstavbou nákupního centra Princesshay. Protože se lokalita nachází poblíž starověkého římského města Isca Dumnoniorum, probíhaly tam v letech 1997 až 2007 archeologické vykopávky. Výzkum provedli archeologové z Exeterské univerzity pod vedením Olivera Creightona. Kromě mnoha římských artefaktů objevili i lidské ostatky, které vrhly zcela nové světlo na středověké zbraně. Výsledky své studie zveřejnili v časopise Antiquaries Journal.  

Jen 5% lidí uhodne, k čemu sloužila tato podivná středověká věc. Napovíme, že zabíjela
Magazín

Jen 5% lidí uhodne, k čemu sloužila tato podivná středověká věc. Napovíme, že zabíjela

Nálezy lidských ostatků

Dominikánský klášter byl vysvěcen v roce 1259 a přilehlý hřbitov byl místem posledního odpočinku duchovních, bohatých občanů a rytířů. Britští archeologové na místě objevili dvacet dva úlomků kostí a tři zuby. A hlavně proraženou lebku. Bodná rána začíná nad pravým okem a končí v týlu hlavy.

Charakter rány naznačil, že ji způsobil šíp. Ve studii pak odborníci analyzovali další bodné rány, které byly na nalezené holenní kosti. Domnívají se, že šíp proniknul lýtkem a zabodnul se do kosti. Další rána, která ukazuje na zranění šípem, je ve stehenní kosti.

Exeterští archeologové předpokládají, že ostatky, které zkoumali ve své studii, byly na posvěcené místo převezeny z jiného pohřebiště. Nejspíš patří válečníkům, kteří zahynuli v bitvě. Radiokarbonové testy ukazují, že pocházejí z let 1482 až 1645 n. l. Holenní kost s bodnou ránou byla datována do let 1284 až 1395 n. l., lebka do let 1405 až 1447 n. l.

Video obsahuje ukázku střelby ze středověkého luku:

Zdroj: Youtube

Ničivé luky, ničivé šípy

Anglický dlouhý luk měřil až 1,8 metru. Vyráběl se z tisu a dostřel měl přes tři sta metrů. Svou „slávu“ si získal během stoleté války mezi Anglií a Francií (1337-1453). Mnohé bitvy Angličané vyhráli zásluhou svých lučištníků. Jako například bitvu u Kresčaku (1346). Historikové odhadují, že v ní angličtí lučištníci vystřelili až 35 000 šípů za minutu. „Dlouhý luk“ pak pomohl zajistit anglickému králi Jindřichu V. vítězství nad Francií v bitvě u Azincourtu (1415).

Ve své studii výzkumníci z Exeteru zjistili, že zranění lebky a kostí z místa nálezu ukazují, že smrtelná zranění byla způsobena šípem, který byl opatřen peřím tak, aby se po kontaktu s obětí roztočil ve směru hodinových ručiček. Podobně jako většina střel z pušek. Dřík šípu byl pravděpodobně bodkin ve tvaru kosočtverce. Takový šíp dokázal rozštípnout kosti, prorazit lebku a způsobit vážná zranění. Dle Olivera Creightona mají výsledky studie „… hluboký význam pro chápání síly středověkého dlouhého luku a přibližují hrůznou realitu takových zranění.“

Jak vypadaly středověké hostiny? Byly nechutné, ale ze zcela jiného důvodu, než ukazují filmy
Magazín

Jak vypadaly středověké hostiny? Byly nechutné, ale ze zcela jiného důvodu, než ukazují filmy

Tagy Anglie Bitva u Kresčaku Exeter Francie Jindřich V. Plantagenet stoletá válka střelná zbraň úraz Velká Británie