V 19. století nebyla sexuální výchova běžná, zejména u dívek ze šlechtického prostředí. Sisi, stejně jako mnoho mladých žen té doby, nebyla řádně informovaná o tom, co se stane o svatební noci. Byla plná strachu a obav z budoucích manželských povinností. Nedostatečná sexuální výchova a převládající puritánské smýšlení šlechty způsobily, že diskuse o sexu byly tabuizovaným tématem.

Sisi jako vyděšené ptáče

Přestože byl císař do Sisi zamilovaný a stal se jejím celoživotním obdivovatelem, jejich manželství postrádalo skutečnou lásku a porozumění. Navíc Sisi nebyla znalá života u dvora a dělala spoustu mladických chyb.

Podívejte se ovšem na to, jak velmi se oba milovali, alespoň ve filmu:

Zdroj: Youtube

O svatební noci doprovázeli manželský pár do ložnice členové dvora, jak bylo v té době na evropských královských dvorech zvykem. Sisi však doprovázela pouze její tchyně, arcivévodkyně Žofie, a její vlastní matka Ludovika. Po jejich odchodu zůstala Sisi sama, vyděšená a zranitelná. Arcivévodkyně Žofie ji později popsala jako vyděšené ptáče v hnízdě. A právě tchyně byla pro Sisi velkým traumatem.

Chyběla jim souhra

Není jasné, co přesně se oné osudné noci odehrálo, ale podle vyprávění Brigitte Hamannové, významné historičky a bibliografky Alžběty, se předpokládá, že František Josef možná nebyl k mladé a nezkušené Sisi mírný a trpělivý.

Jiné zdroje ale naopak říkají, že i jeho přítomnost jeho vlastní matky natolik znervózněla, že nebyl schopen plnit svou povinnost, ale k Sisi byl naopak velmi vlídný.

Františkovy vlastní zkušenosti s hraběnkami, které byly jeho prvním sexuálním setkáním, mohly formovat jeho přístup k intimnostem. Sama Sisi neměla k sexu silné sklony ani v prvních letech manželství, ani později.

Následujícího rána Sisi a František Josef poprvé soukromě posnídali, což bylo pro pár neobvyklé. Jejich soukromí však bylo přerušeno, když se náhle objevily obě matky a vyptávaly se na podrobnosti předchozí noci. O tom, že František Josef neplní své manželské povinnosti, se brzy dozvěděl celý dvůr, možná i díky služebnictvu. Manželský styk byl totiž takřka povinný, a tento úkol mladý pár hned první noci nesplnil.

O panenství přišla až tři dny po svatbě

Sisiino ponižování a nátlak, jemuž čelila, pokračovaly i v následujících dnech. Bylo známo, že o panenství přišla až třetí noc jejich manželství. Navzdory výzvám, kterým čelila, se Sisi snažila plnit své povinnosti manželky a císařovny, i když to znamenalo snášet nepohodlí a poslušnost, která se od ní vyžadovala.

Svatební noc znamenala konec Sisiina šťastného dětství. Postupem času si vypěstovala odpor k manželským povinnostem a snažila se vyhýbat císařovým sexuálním návrhům. Společnou ložnici, kterou sdíleli, využívali pouze v prvních letech manželství a Sisi se soustředila na udržování štíhlé postavy a vyhýbání se útrapám těhotenství a porodu.

Dar smíření

Teprve v roce 1867, po korunovaci v Uhrách, pustila Sisi svého manžela naposledy do své ložnice. Výsledkem jejich usmíření bylo narození dcery Marie Valerie v roce 1868. Tato událost, podpořená Sisiiným vlivem, byla vnímaná jako "dar smíření". Navzdory císařově obdivu k manželce a jeho snaze splnit její přání zůstaly Sisi jizvy z traumatické svatební noci a následných problémů po celý život.

Zdroje: azigazisisi.gportal.hu, www.mix24.cz, www.habsburger.net