Egyptské "sistrum"

Ve starém Egyptě byl tento nástroj skutečným skvostem. Byl považovaný za posvátný předmět a věřilo se, že jeho vlastnosti jsou magické a mocné. 

Víra v něj měla ochránit lidi před záplavami, nepořádkem nebo násilím. Měla být pro ně způsobem, jak odvrátit všechny zlé síly a vyhnout se nejen přírodním katastrofám. Sistrum mělo přinést radost a plodnost. 

Možná i proto je tento předmět spojený s bohyní Hathor. Právě Hathor je jednou z postav egyptské mytologie, která přináší radost a plodnost a je strážkyní slavností, tance nebo dokonce erotiky. Zkrátka stojí za všemi lidskými potěšeními. 

S tímto předmětem se většinou třáslo, právě to přinášelo klid do neklidu, radost namísto smutku a tanec tam, kde nikdo netančil. Přesto není sistrum předmětem, který měl jen tento jediný význam. Tušíte, k čemu tento předmět ze starého Egypta skutečně sloužil?

Až 98 % lidí netuší

Egyptské sistrum bylo navržené a sestavené tak, aby vydávalo zvuk větru. Měl narážet na stěny původně papyrového rákosí, které však bylo brzy nahrazené kovem. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Laicky řečeno to znamená, že se do tohoto předmětu musel dostat potřebný vzduch. Jen tak vydávalo požadovaný zvuk. Sistrum bylo v dobách starého Egypta totiž jedním z nejposvátnějších hudebních nástrojů.

Mělo nesmírnou hudební hodnotu. Byl to hudební nástroj tak významný, že se o něm zmínil dokonce i starověký řečký historik Plútarchos ve svém spise "O Isidě a Osirisovi". 

„Sistrum jasně ukazuje, že se všemi takovými věcmi se musí dát třást a k jejich plnému fungování s pohybem nikdy nesmíte přestat. Jen tak probudíte jejich moc, jen tak je vyvedete z nečinnosti."

Hudební nástroj sistrum se skládá ze dvou částí. První je rukojeť a druhou rám. Ten byl povětšinou vyrobený z kovů jako mosaz nebo bronz, ojediněle však mohl být vyrobený také ze dřeva nebo hlíny. 

Jakmile se sistrem zatřesete, začnou malé kroužky nebo smyčky z tenkého kovu na pohyblivých příčkách vydávat za přítomnosti vzduchu zvuk. Ten se liší podle síly otřesu od velmi jemného po hlasité a hřmotné cinkání. 

Sistrum tvarem připomínalo obrácené písmeno U. Bylo široké 10 až 30 cm. V překladu jeho název znamená "to, s čím se třese".

Zdroje: cs.wikipedia.org, avareurgente.comwww.britannica.com