Kam vedou obří dveře uprostřed skály? Starověká hádanka fascinuje archeology

Tereza Malá | 21. 10. 2022

Turecko je nádherná a rozmanitá země, kde najdeme celou řadu památek, mezi nimiž mají důležité místo skalní města a hrobky. Hluboko v horách turecké provincie Çorum se nachází starobylá hrobka, která upadá v zapomnění. Skalní hrobka Kapilikaya Rock Tomb je datována do helénistického období, do 2. století př. n. l., a zajímavé je na ní i to, že má tvar krychle. Ale nejen to!

Skalní hrobky nejsou v Turecku žádnou zvláštností. Obvykle se v nich nacházela těla šlechticů a panovníků, stejně jako i v dalších zemích, jako jsou Izrael, Jordánsko a další části Středomoří a Saúdské Arábie. Ostatně i egyptští faraoni jako Ramses II. měli velkolepé hrobky vytesané hluboko do přírodní stěny. Jejich hrobky však byly podstatně propracovanější než tato tajemná, ale skromná krypta, o které navíc skoro nic nevíme.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhada ve skále

V Turecku je celá řada známých megalitických nalezišť, jako jsou Gobekli Tepe, Hattusha či Midas Kenti. Kromě nich jsou zde ale i četná a méně známá místa, k nimž patří i starověké naleziště známé jako Kapilikaya.

Kapilikaya se nachází v Kırkdilimu, 27 km severně od Çorumu. Provincie Çorum leží nedaleko Černého moře, na Centrální anatolské plošině poblíž Severoanatolského zlomu. Tektonická činnost zde vytvořila rozmanité skalní útvary, umocněné zvrásněním a zlomy. Toto místo fascinuje archeology už od jeho objevení. Po tisíce let je skalní hrobka Kapilikaya skrytým architektonickým zázrakem a zároveň neobyčejnou hádankou. Proč?

Skála za dveřmi

Minulost zvláštní hrobky je téměř zapomenuta a budoucnost vypadá bezútěšně. O hrobce toho moc nevíme, podrobnosti o její stavbě a obyvatelích uvnitř nejsou známy.

Zvenčí vypadá vchod do hrobky jako masivní dveře, ale ve skutečnosti se tyto dveře neotvírají. Neotvíraly se nikdy a ani za nimi není mnoho místa. Spíše než o obří grottu, kterou naznačují impozantní rozměry těchto falešných dveří, se jedná o pouhou malou kryptu, do které se kromě těla nic moc nevejde.

Hrobka není pouhou fasádou ve tvaru dveří, ale ve skutečnosti je to krychlová stavba vytesaná do hory. Pouze na několika místech je hrobka napojena na přírodní skálu kolem. Zevnitř ji lze celou obejít nebo vylézt na její vrchol. Do vnitřní komory hrobky se lze dostat pouze vstupem do malého čtvercového otvoru zhruba v polovině stěny stavby.

Hrobka se nachází na skalnatém, strmém a drsném terénu tvořeném puklinovými údolími rozpukanými řekou. Leží na severozápadním rohu skály, která se táhne k severu. Na dveřích hrobky pak stojí nápis IKEZIOS. Stejně jako u mnoha jiných věcí týkajících se této hrobky je význam slova nejistý. Zřejmě jde ale o jméno řeckého vojevůdce, protože v době vzniku hrobky bylo území řecké.

Záhadná Petra: Kde se uprostřed pouště vzalo 2000 let staré město plné vody?
Magazín

Záhadná Petra: Kde se uprostřed pouště vzalo 2000 let staré město plné vody?

Příliš mnoho nejasností

Neznámí stavitelé hrobku vytesali do skalního výchozu. Po levé straně vede stezka ke schodišti u základny. Více informací na videu zde:

Zdroj: Youtube

Název hrobky, tedy samotné slovo Kapilikaya znamená „skála s dveřmi“. Kdo je ale v hrobce pohřben? Prozatím můžeme s jistotou říci jen to, že se jedná o významnou osobu.

Okolo hrobky je mnoho nejasností. Zatímco někteří Turci se domnívají, že hrobka je římská, většina si myslí, že je řecká. Moderní Turci a Řekové přitom mají pohnuté vztahy a moc dobře spolu nevycházejí.

Ony tajemné dveře, nebo skalní zátka, tedy nejsou dveřmi a skutečným vchodem do hrobky je malý čtvercový otvor v těchto dveřích. Je asi metr vysoký a ještě méně široký, ale menší člověk tímto otvorem proleze. Na místě však nikdy neprobíhal žádný výzkum nebo archeologické práce

Hrobka je přitom nechráněná a zvědaví návštěvníci se v ní mohou volně pohybovat.

Zdroje:

explorersweb.com

megalithicmarvels.com

en.wikipedia.org

Tagy Černé moře hrobka Izrael Jordánsko Saúdská Arábie skalní formace Středomoří Turecko