O pomalovaném útesu, dlouhém třináct kilometrů, se archeologové dozvěděli již začátkem 20. století. Kvůli válce vládních jednotek s levicovými povstalci z FARC se k němu ale nemohli dostat. Ani dnes není oblast národního parku Chiribiquete zcela bez rizika. I přesto se odborníci nebojí vydat do džungle a pravěké umění detailně zkoumat. Je totiž nejrozsáhlejší na světě.

Bílá skála je hustě pokryta obrázky lidských postav, grafickými symboly, tečkami, vlnovkami a především zástupci megafauny, z nichž řada již neexistuje. Badatelé rozeznali obří lenochody, mastodonty nebo paleolamy.

Skalní malby Amazonie

Dlouho archeologové netušili, kdy přesně malby namalované barvou z minerálu bohatého na mangan vznikly. Jsou totiž pozoruhodně zachovalé. Přesnější dataci nabídlo podrobné prozkoumání zobrazených zvířat. Jejich identifikace napověděla, že ohromující dílo bylo vytvořeno během poslední doby ledové před 12 tisíci lety.

„Máme úžasnou příležitost dívat se živočichy, kteří již vyhynuli. Jejich znázornění je tak dobře zpracované, že snadno poznáme například koně, jenž ale vypadá jinak, než jeho dnešní zástupce. Má mohutnější hlavu a je chlupatější,” říká vedoucí výzkumu a expert na předkolumbovskou historii José Iriarte z Exeterské univerzity v Británii.

„Když pravěcí lidé migrovali do Jižní Ameriky, narazili na obří savce, ale také želvy, ryby, opice, dikobrazy a jaguáry. Ty pak namalovali,” tvrdí vědec. Naturalistické zobrazení zároveň ukazuje, že tehdejší umělci museli mít zvířata dokonale nastudovaná a mít také dostatek času a motivaci na to, aby vyšplhali na vysokou skálu a tvořili.

Skalní umění

Fernando Urbina a Jorge Peña, archeologové z Universidad Nacional de Colombia ale tvrdí, že malby v parku Chiribiquete jsou staré jen několik stovek let. „Tam, kde tým Josého Iriarte vidí vyhynulé obří lenochody, my vidíme kapybary,” argumentují. „Interpretace skalního umění je založená na subjektivním vnímání, zkušenosti a touze něco odhalit.”

Zdroj: Youtube

Jelikož dílo neobsahuje žádný organický materiál, který by pomohl s datací, je jeho stáří stále předmětem diskuze. I přesto ale obdivuhodným způsobem ukazuje vnímání okolního světa neznámé kultury a její koexistenci s přírodou.

Zdroj:

www.bvcnews.com, www.news.artnet.com