Skotské národní muzeum v Edinburghu vlastní v tuto chvíli největší sbírku záhadných tesaných kamenných koulí na světě. Je jich celkem 200 kusů, z nichž 60 jsou odlitky. Asi nejznámější je pak koule z Towie.

Proč a kdo koule vyrobil?

Nad vyřezávanými kamennými koulemi se vedou obsáhlé vědecké spory. A je o čem se přít! Vědci totiž mají k dispozici dokonce 500 těchto kamenných koulí, které vypadají tak, jako by z jejich povrchu vyčnívalo mnoho knoflíků a některé jsou velmi bohatě zdobené. Nikdo neví, k čemu přesně sloužily, ale objevily se teorie o tom, že se jedná o závaží pro rybářské sítě, ložiska pro pohyb větších kamenů nebo zbraně (koule by v tomto případě byla připevněna na dřevěnou rukojeť nebo jen samostatně vrhána). Ani jedna teorie by však nevysvětlovala jejich zdobnost, a kdyby se jednalo skutečně o zbraně, vypadaly by koule určitě jinak, více použitě.

O záhadných koulích vypráví toto video:

Zdroj: Youtube

Záhadě se dlouho nedařilo přijít na kloub. Protože se však ukázalo, že v době, do níž byly koule nakonec datovány, lidé ve Skotsku opouštěli život lovců a sběračů a usazovali se v zemědělských komunitách, vysvětlení by bylo několik, ale žádné se nejeví jako smysluplné.

Vrcholně umělecké rytiny

Výzdoba koulí je natolik precizní, že zprvu archeologové nevěřili, že by mohly být koule zdobeny pomocí křemenných nástrojů. Od toho se odvinulo i to, že je tedy datovali jako novější, až později se ukázalo, že se jedná skutečně o koule z doby 3 200 až 2 500 let př. n. l., zdobené křemenem. Koule mají různou váhu i velikost – ty největší z nich se vejdou přesně do dlaně.

Na přednášku o těchto mysterióznch koulích se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vyřeší záhadu moderní technologie?

Nakonec se vědecká obec rozhodla koule přenést do 2D a poté i 3D, aby tak vynikly všechny detaily řezby. A rozhodně to stálo za to, protože pomocí fotogrammetrie vytvořil Hugo Anderson-Whymark, kurátor Národního skotského muzea, skutečně detailní snímky.

Na první pohled je nápadné, jak se od sebe jednotlivé koule liší. Zatímco některé jsou skutečně dokonale vyřezávané, jiné vypadají spíše jako ježci a je na nich dominantní struktura. Právě u těchto koulí, které mají jakoby ostny, se objevily ony teorie o paměťových zařízeních, která mohla sloužit jako mnemotechnické pomůcky pro ústní historii doby, podobně jako skalní umění.

Celkem bylo detailně zobrazeno 60 koulí, z nichž některé jsou ve sbírkách i více než sto let! A za celou dobu si nikdo mnoha detailů na nich zobrazených nevšiml. 3D snímky také odhalily, že některé z kamenů byly upravovány v průběhu času.

Místo aby detaily záhadu vyřešily, naopak ji ještě více zamotaly. Někteří vědci se domnívají, že koule jsou posvátnými symboly, zejména na nejzdobenější z nich.

Nejkrásnější koule z Towie

Vzory vyřezané do koulí jsou velmi rozdílné a některé ukazují i na to, že by zde mohl být patrný vliv dalších kultur. Objevují se zde motivy žlábkované keramiky, což je styl britské neolitické keramiky. Zatímco některé kamenné koule tedy vykazují irské vzory, jiné zase naopak nesou známky kultur jižní Anglie. To by ukazovalo, že jednotlivé od sebe vzdálené kultury ve skutečnosti mezi sebou komunikovaly a vzájemně se ovlivňovaly.

O tom svědčí i místa nálezu jednotlivých koulí, která jsou rovněž různá – a kromě Irska, Anglie a zejména Skotska je zde jedna dokonce Norska.

Nejkrásnější koulí je tzv. koule z Towie, která je vyzdobena velmi jemnými rýhami na povrchu, jež mají průměr asi jeden milimetr a všechny byly vyryty křemenným nástrojem. Tato koule vykazuje neuvěřitelně jemné, delikátní zpracování, soustředných čar a spirál na kruzích.

Zdroje:

destinationhistorypod.com, www.histecho.com, en.wikipedia.org