www.treasuresinamerica.com, www.kemet.sk, www.history.howstuffworks.com

Jak ředitel řekl, tak se také stalo. Dodnes není zcela jasné, zda byla zveřejněná zpráva pravdivá nebo šlo o novinářskou kachnu s cílem přilákat čtenáře. Pokud by se ale potvrdilo, že výzkum proběhl, musely by se přepsat učebnice celosvětových dějin.

Podzemní město v Grand Canyonu

Podivný příběh začal v roce 1909, kdy dobrodruh G. E. Kinkaidem během své cesty z Green River ve Wyomingu, dolů po řece Colorado až do Yumy, náhodou narazil na obrovskou podzemní citadelu. Po svém návratu domů oslovil odborníky ze Smithsonova institutu. Ti se záhy vydali na průzkum.

Asi 1,5 kilometru pod povrchem země objevili dlouhou uměle vyhloubenou pasáž. Z ní vycházely další jeskyně a místnosti. „Asi 300 metrů za hlavní chodbou je několik stovek metrů velký sál. V něm byla sedící socha se zkříženýma nohama. Připomíná Buddhu,” píší noviny. Kromě toho odborníci nalezli vázy, zlaté číše, měděné nástroje a keramiku. Stěny byly ozdobeny záhadnými hieroglyfy.

„V kryptě byly uloženy mumie. Všechny byly zabaleny v látce z kůry. Zvláštní je, že nebyly nalezeny žádné zvířecí kosti, oblečení, kůže nebo postele. Mnoho místností bylo prázdných. Do celého komplexu by se pohodlně vešlo až 50 tisíc lidí,” odhadl vedoucí výzkumu S. A. Jordan.

Anonymní autor článku přirovnal artefakty k egyptské nebo tibetské kultuře. „Myslíme si, že celý objev bude mít obrovskou archeologickou hodnotu,” píše. „Lidé, kteří zde žili, dosáhli vysokého stupně civilizace již tisíc let před křesťanskou érou.”

Jeho predikce se ale nevyplnila. Institut se k vědeckému průzkumu nehlásí. „V archivech jsme nenašli jedinou zmínku o profesoru Jordanovi, panu Kinkaidovi, anebo ztracené civilizaci v Arizoně,” uvedl v roce 2000.

Záhadná civilizace

„Je nutné se na celou záležitost podívat z širšího hlediska, protože existují další skutečnosti, jež napovídají, že Egypťané se v Grand Canyonu mohli pohybovat,” říká badatel Timothy Draper. „Za povšimnutí stojí skutečnost, že mnoho zdejších míst nese jména egyptských, řeckých, čínských a hinduistických bohů. Všechny se nachází v místech, do nichž má veřejnost zákaz vstupu.”

Zdroj: Youtube

Draper se také opírá o legendy národa Hopi. Jedna z nich hovoří o tom, že jejich předkové žili v podzemním městě. Další se zmiňují, že některé klany přišli do Ameriky z oblasti kolem dnešního Blízkého a Středního východu. „Pokud se do kaňonu nepodíváme, můžeme pouze spekulovat, proč tak známé noviny jako Arizona Gazette publikovaly článek o skvělém objevu a pak se k tomuto tématu již nevrátily.”