Vědci při skenování obrazu zachytili olovnatý bílý pigment. Za portrétem rytíře se pomalu odkryl obrys ženy připomínající ducha. Konzervátorka doktorka Caroline Raeová po skenování obrazu přišla s hypotézou, že skrytý portrét zobrazuje Marii Stuartovnu, královnu skotskou. Konzervátorka tak usoudila na základě ostatních obrazů této kontroverzní královny, které vznikly během jejího života.

Proč byl portrét rytíře přemalovaný?

Marie byla velmi kontroverzní osobností, která byla dokonce spojovaná s vraždou svého druhého manžela, lorda Darnleyho. Po tomto skandálu musela Marie abdikovat a byla uvězněná v Anglii a nakonec sťata za velezradu. I to mohl být důvod, proč se autor obrazu, malíř Vanson rozhodl obraz vyřadit a přemaloval ho motivem sira Johna Maitlanda.

Vansonův portrét sira Johna Maitlanda je důležitým obrazem ve sbírce National Trust a pozoruhodný objev nedokončeného portrétu Marie, královny skotské mu dodává vzrušující skrytý rozměr. Ukazuje, že královniny portréty byly v době její popravy kopírované a pravděpodobně i vystavované ve Skotsku, což bylo velmi sporné a potenciálně nebezpečné," uvedl v prohlášení David Taylor, kurátor obrazů a soch National Trust.

Strašidelné tajemství bylo odhalené. Interpretace jsou však různé

Na základě informací z Wikipedie o Johnu Maitlandovi, 1. lordu Maitlandovi z Thirlestane, získáme náhled na možnou souvislost mezi rytířem na portrétu a Marií, královnou skotskou. John Maitland byl skotský šlechtic a politik, který působil jako Mariin státní tajemník. Jeho zapojení do jejího procesu a následné popravy dodává záhadě přesvědčivý rozměr.

Skrytá podoba portrétu vyvolává zajímavé otázky o motivacích a záměrech, které stály za jeho vznikem. Jak jsme již řekli, portrét mohl být záměrně upravený tak, aby zakryl kontroverzní spojení s Marií, královnou skotskou. Tato teorie naznačuje, že šlo o akt politické účelnosti v období bouřlivých mocenských bojů a náboženských konfliktů.

Další historické souvislosti hovoří o tom, že Maitland hrál významnou roli v událostech, které vedly k Mariině popravě, a zastupoval zájmy protestantské frakce ve Skotsku. Vzhledem k jeho angažovanosti a možné snaze distancovat se od popravené královny je pravděpodobné, že nařídil úpravu portrétu, aby vymazal jakoukoli spojitost mezi sebou a Mariiným kontroverzním osudem.

Na rekonstrukci tváře královny Skotů se podívejte v tomto zajímavém videu:

Zdroj: Youtube

Objev skrytého obrazu má hluboký význam pro naše chápání historických vyprávění a manipulaci s vizuálními reprezentacemi pro politické účely. Odhalení zpochybňuje dosud zažité předpoklady a vybízí k nové interpretaci složitých vztahů a mocenské dynamiky v této době. Podobná odhalení nám připomínají skrytá vyprávění, která se skrývají pod povrchem historických artefaktů.

Zdroje: www.iflscience.com, en.wikipedia.org/wiki/John_Maitland, en.wikipedia.org/wiki/Mary,_Queen_of_Scots