Penzionovaný lékařský umělec Richard Neave se se svým týmem rozhodl zrekonstruovat tvář nejslavnější historické postavy v dějinách lidstva. Vedl ho k tomu žalm z Matoušova evangelia, který říká, že Jidáš Iškariotský musel v Getsemanské zahradě ukázat Ježíše vojákům, protože ho nemohli odlišit od jeho učedníků. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Podle Neaveho tedy Ježíš vypadal jako obyčejný chlápek své doby. Jak to ale dokázat, když se nedochoval žádný biblický popis, DNA, kostra ani jiné tělesné pozůstatky?

Vědecká odpověď

Odpověď poskytla jedna z nových vzrušujících oblastí vědy: forenzní antropologie. Britští vědci za pomoci izraelských archeologů použili metody podobné těm, které vyvinuli policisté k řešení zločinů, a dali Ježíšovi tvář. Využili kulturní, archeologická, fyzikální a biologická data a čerpali z výzkumů z oblastí primatologie, paleoantropologie (studium vývoje primátů a člověka) a lidské osteologie (studium kostry). Dokonce i zdánlivě vzdálené oblasti, jako je výživa, zubní lékařství a adaptace na klima, hrály v tomto typu výzkumu roli.

Typický Žid

Richard Neave se tedy odrazil od faktu, že Ježíš měl vypadat jako galileanský Semita té doby. Prvním krokem bylo získání lebek z blízkosti Jeruzaléma, regionu, kde žil a kázal Ježíš. Se třemi dobře zachovanými vzorky z doby Ježíše použil Neave počítačovou tomografii k vytvoření rentgenových „řezů“ lebek. Tak odhalil drobnosti o vzhledu každého člověka.

Speciální počítačové programy poté vyhodnotily hromady informací o tloušťce měkkých tkání v klíčových oblastech lidské tváře. To umožnilo znovu vytvořit svaly a kůži překrývající reprezentativní semitskou lebku.

Z těchto dat vědci vytvořili digitální 3D rekonstrukci obličeje. Z lebek ale nebylo možné určit dva klíčové faktory - jak vypadaly Ježíšovy vlasy a jakou měly barvu? Neaveův tým tak začal vyhodnocovat kresby z archeologických nalezišť datovaných do 1. st. n.l. Byly nakresleny před sestavením Bible a obsahovaly klíčové stopy, které vědcům umožnily zjistit, že Ježíš měl spíše tmavé než světlé vlasy. Poukázaly i na to, že v souladu s židovskou tradicí byl také vousatý.

Nabourání víry

Zatímco náboženští umělci napříč dějinami dali Kristovi dlouhé vlasy, většina biblických vědců věří, že měl spíše krátkou a kudrnatou kštici. Z analýzy kosterních pozůstatků archeologové zjistili, že průměrný semitský muž měřil kolem 150 cm a vážil 50 kilo. A jelikož do svých třiceti let pracoval jako tesař, Neave předpokládá, že byl svalnatější a fyzicky zdatnější než naznačují západní portréty.

Navíc měl mít Ježíš ošlehanou a opálenou tvář. Tyto vědecké poznatky, které vycházejí z Neaveho laboratoře, však mohou nabourat kořeny víry mnoha lidem. „Skutečnost, že pravděpodobně vypadal mnohem víc jako Semita s tmavší pletí, než jak jsme zvyklí z různých vyobrazení, nám připomíná naši hříšnou tendenci si Ježíše přivlastnit do služeb kulturních hodnot," říká Charles D. Hackett, ředitel episkopálních studií na Candlerově škole teologie v Atlantě.

I další antropologové krčí rameny: „Neaveho Ježíš je pravděpodobně mnohem blíže k pravdě, než jsou díla mnoha velkých mistrů, i když forenzní zobrazení nejsou exaktní vědou," varuje Alison Galloway, profesorka antropologie na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. (Zdroj: www.popularmechanics.com)