Zvýšená sluneční aktivita se projevuje častějším vznikem slunečních skvrn. Ty jsou na hvězdách zcela běžné. Vědci však našli nezvykle obří oblasti, jež jsou tak velké, že by se do nich vešla naše Země.

Zdá se, že nové skupiny aktivních zón AR2993 a AR2994 o rozloze několika stovek milionů kilometrů jsou sledovány ještě třetí skupinou slunečních skvrn, které jsou zatím skryté za severovýchodním okrajem hvězdy. Jejich silná erupce nás před několika dny těsně minula.

Skvrny na Slunci

Obří skvrny se vytvoří tehdy, jakmile dojde k magnetickému narušení povrchu Slunce neboli fotosféry. Odhalí se tak oblast s menší teplotou, než má okolí. Jsou viditelné i méně kvalitním dalekohledem a projevují se jako černé tečky na žlutooranžovém povrchu.

Aktivní oblasti AR2993 a AR2994 představují hrozbu především kvůli erupcím, jež mohou ovlivnit život na Zemi. Prudký výbuch ve sluneční atmosféře vyvolá tak velkou energii jako miliarda megatun TNT. Pohybuje se okolo 1 milionu kilometrů v hodině a vytváří elektromagnetické záření podél celého spektra od nejdelších radiových vln, po nejkratší vlny záření gama. Nejčastěji se sluneční aktivita projevuje jako polární záře mimo arktické oblasti. Může však také zasáhnout elektronické přenosy pozemských komunikačních zařízení nebo způsobit výpadek proudu, jako se to stalo v roce 2003 v Evropě a Africe.

K magnetickým aktivitám na Slunci dochází v pravidelných jedenáctiletých cyklech. Ty mají různě silnou intenzitu. Podle vědců můžeme vrchol aktuální periody očekávat koncem roku 2024 nebo začátkem roku 2025. Energie z aktivních oblastí se může uvolňovat v podobě záření nebo výronu koronální hmoty (CME), což jsou super horké koule plazmatu.

Země pod palbou

Již nyní Centrum pro předpověď kosmického počasí Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) zachytilo rentgenové záření, jež způsobilo výpadek rádiové komunikace na frekvencích pod 30 MHz v jihovýchodní Asii a Austrálii. Co můžeme dál očekávat?

Zdroj: Youtube

„V průběhu příštích několika let budou erupce slunečních skvrn a výrony koronální hmoty častější. To s největší pravděpodobností zvýší úroveň nebezpečí pocházející se sluneční aktivity," varuje Dean Pesnell z Goddard Space Flight Center NASA. Pokud CME dopade na Zemi, může se přerušit rádiová komunikace a dojde ke zničení satelitů. Lidé by však podle vědce měli být v bezpečí. „Chrání nás atmosféra," dodává.

Zdroj:

www.livescience.com, www.tn.nova.cz, www.cs.wikipedia.org