Slepota z nepozornosti

Optické iluze jsou důkladným hlavolamem pro naši mysl. Zakládají se na tom, že to, co vidíme, může náš mozek zpracovat naprosto jinak. 

Všichni asi tušíte, že kdykoliv máte otevřené oči, vidíte a vnímáte vše kolem sebe. Vědci nyní přišli se zajímavou tezí. Zmínili v ní, že vidíme skutečně pouze to, na co v daný moment upíráme pozornost. 

Právě ta totiž hraje významnou roli během zrakového vnímání. Pokud nejsme dostatečně pozorní, stáváme se slepými. Ne však skutečně. Vědci tento aspekt popsali jako slepotu vycházející z nepozornosti. Máte tušení, jak jste na tom vy?

Laicky řečeno to znamená, že pokud sledujeme nějaký objekt, na který soustředíme veškerou svou pozornost, další objekty nám poměrně snadno mohou unikat. Proto nevnímáme chyby objevující se ve filmech, když sledujeme hlavní postavu. 

Nemusíme vnímat ani nečekané věci, které se sice objeví v našem zorném poli, my na ně ale nesoustředíme v daný moment svou pozornost. Vznikne slepota způsobená nepozorností. 

Nevnímáme nečekané

Když se tedy intenzivně zaměříme na jednu konkrétní věc, ty, které se záhy před námi zjeví, vůbec nevidíme. Důvodem je, že nečekáme, že by se tam objevit měly.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nečekané věci, které se náhle dostanou do našeho zorného pole, si tak plně zachovají neviditelnost. 

Termín "slepota z nepozornosti" původně charakterizovali Arien Mack a Irvin Rock. Psychologové, kteří se jejím výzkumem dlouho zabývali a neustále tento objev ověřovali při svých experimentech. Podle nich je právě slepota z nepozornosti důležitým faktorem, jak pracovat s vnímáním člověka. 

„Protože se zdálo, že tato neschopnost vnímat, tzv. zraková slepota, je způsobená tím, že pokusné osoby nevěnují pozornost nečekanému podnětu, namísto toho se věnují něčemu jinému... označili jsme tento jev jako nepozornostní slepotu," uvedli vědci. 

Jedním z jejich nejznámějších experimentů je "test neviditelné gorily". Provedli ho psychologové Christopher Chabris a Daniel Simons. Experiment je založený na sledování videa, na kterém si lidé házejí s basketbalovým míčem, jenž je hlavním předmětem sledování. V několika případech pak vědci do záběru "vpustili" gorilu. Lidé, plně pohlcení sledováním míčku, si jí však vůbec nevšimli. 

Zdroje: www.dailymail.co.uk, nybreaking.com, www.simplypsychology.org