Slezská Středa, polsky Środa Śląska, a její hrad má bohatou historii, která se začala psát ve 12. století. V roce 1327 byla jako léno připojena k České koruně. O necelých deset let později hrad spadal přímo pod správu Jana Lucemburského. Součástí Česka byla až do roku 1742.

Karel IV. neboli Otec vlasti proslul svou mírumilovnou povahou a budovatelskými ambicemi. Za jeho vlády země Koruny české vzkvétaly. Vzácný poklad ale naznačuje, že to rozhodně nebylo zadarmo.

Slezská Středa

Soubor středověkých cenností byl nalezen mezi lety 1985 až 1988 během stavebních prací probíhajících v centru polského městečka. Ve středověku se na tomto území rozkládala židovská čtvrť, jejíž obyvatelé se živili různými profesemi, mezi které patřilo i půjčování peněz.

Dobové prameny uvádějí, že v roce 1348 Jan ze Středy, místní rodák a královský kancléř v jedné osobě, domlouval u židovského lichváře jménem Mosche půjčku značné finanční hotovosti. Pro nikoho jiného než českého krále Karla IV.

Bohužel, o rok později propukla v kraji morová epidemie, kterou doprovázely pogromy na židovské obyvatelstvo. Ty trvaly až do roku 1350. Během té doby bylo schováno mnoho židovských cenností. Mohlo se tak stát, že Mosche zástavu zakopal na svém pozemku a doufal, že si ji po zklidnění situace vyzvedne. Jak již víme, nestalo se tak.

Poklad ze Slezské středy

Poklad v hodnotě zhruba čtvrt miliardy korun obsahuje ohromné množství pražských grošů, zlatých florénů, kruhovou dámskou sponu s drahokamy a chalcedonovou kamejí v podobě orla, zlatý náramek s tepanými orly, dva páry zlatých záušnic zdobených emailem, filigránem a drahokamy, tři prsteny a fragment zlatého pásku, jež pravděpodobně zhotovila dílna Strahovského plenáře.

Zdroj: Youtube

Nejvýznamnější je však nádherná zlatá ženská koruna datovaná do počátku 14. století. Skládá se ze třinácti lamel, na nichž se střídají heraldické figurky orlů. Ozdobená je drahokamy, perlami a smaltovanými trojlístky. Určit, která královna měla čest ji nosit, zůstává záhadnou. Mezi původní majitelky by mohly patřit Guta Habsburská, Eliška Rejčka, Eliška Přemyslovna nebo Blanka z Valois.

Zdroj:

www.eurozpravy.cz, www.lovecpokladu.cz, www.cs.wikipedia.org