Zatímco "zrcadlový test" byl měřítkem pro měření sebepoznání u zvířat, výzkum z Cambridge zavádí jedinečný test "uvědomění si těla", který zdůrazňuje kognitivní schopnosti těchto něžných obrů. Studie publikovaná v časopise Scientific Reports dokazuje působivé mentální schopnosti asijských slonů a odhaluje jejich schopnost plnit úkoly, které unikají dětem mladším dvou let.

Podat klacek nebylo jen tak

Metoda studie spočívala ve zdánlivě jednoduchém úkolu: sloni měli zvednout klacek a předat ho výzkumníkovi. Mělo to však háček - někdy byla hůl připevněná k podložce, na kterou museli sloni stoupnout, aby na hůl dosáhli. Představovalo to dilema, protože jim v přenesení klacku bránilo jejich vlastní tělo. Sloni překvapivě pochopili situaci a prokázali určitou úroveň sebeuvědomění, když z podložky odstoupili a zároveň se drželi hole, čímž úkol splnili.

Sloni vnímají sami sebe

Doktor Josh Plotnik, hostující výzkumník na univerzitě v Cambridge a zakladatel organizace Think Elephants International, zdůraznil hluboký význam těchto zjištění. Vysvětlil, že tato schopnost znamená, že sloni mají potenciál vnímat sami sebe jako odlišné od svého okolí, což je kognitivní schopnost, která je typická pro vybrané druhy, jako jsou lidoopi a delfíni. Pozoruhodné je, že sloni prokázali tuto úroveň chápání současně s úspěchem v zrcadlovém testu, což dále zdůrazňuje jejich vzácnost v živočišné říši.

Podívejte se na toto video, v němž slon ukazuje uvědomění si svého těla:

Zdroj: Youtube

Změna vztahu člověk - slon

Význam tohoto výzkumu přesahuje rámec kognitivní zvídavosti. Doktor Plotnik naznačuje, že pochopení chování slonů přispívá k účinným strategiím ochrany přírody. Pochopením kognitivních schopností slonů a jejich sociální dynamiky mohou lidé vyvinout udržitelnější řešení v oblastech, kde sloni a lidé soupeří o zdroje, jak je tomu například v Thajsku a Indii.

Výsledky studie jsou příslibem pro přehodnocení vztahu mezi lidmi a slony. Zvířata, která jsou schopna chápat roli vlastního těla při řešení problémů, mohou mít zvýšenou empatii a schopnost vnímat perspektivu druhých. Tento poznatek by mohl změnit strategie pro zvládání konfliktů mezi těmito dvěma druhy a vést ke strategiím soužití, které zohledňují potřeby obou stran.

Navzdory omezením studie se doktor Plotnik zasazuje o její význam pro obohacení našeho chápání chování a inteligence zvířat. Domnívá se, že získání poznatků o poznávání slonů je nezbytné pro podporu harmonických interakcí mezi lidmi a slony, zejména v době, kdy lidské aktivity stále více zasahují do sloních biotopů.

Je zajímavé, že úspěch slonů v tomto testu uvědomování si vlastního těla svědčí o jejich inteligenci a sebeuvědomění, což poskytuje nový rozměr probíhajícímu zkoumání poznávání zvířat a zvyšuje naše uznání pro složitou mysl těchto pozoruhodných tvorů. Takže ano, slon zvládl tento test lépe než dvouleté dítě.

Zdroje: www.iflscience.com, www.independent.co.uk,  www.cam.ac.uk