en.wikipedia.org/wiki/Elephant_sword,  warfarehistorynetwork.com

Na fotografii je věc, která nás na první pohled zaujme podobným tvarem, jaký má sloní kel. Odtud je jen krůček k její správné identifikaci. Napovíme, že tuto věc používali právě váleční sloni, když byli vedeni do bitev. Váleční sloni byli používáni po staletí, a tato tradice vznikla zřejmě v Indii, odkud se ale rozšířila dál na Blízký Východ i do dalších zemí. Sloní armáda totiž neměla konkurenci a bylo velmi obtížné jí jakkoli čelit.

A právě to, že sloni byli do bojů ještě dovybavováni, nás vede k tzv. sloním mečům, nebo také mečům na klech. Jednalo se skutečně o zbraně s ostřím, které se připevňovaly slonům na špičky jejich klů, každý slon měl tedy obvykle dva.

Tak se z nich stávala ještě daleko smrtonosnější monstra. 

Výzbroj sloní armády

Sloní meče pro válčení byly vyrobeny ze železa nebo oceli, a pravděpodobně se používaly již v poměrně raném období.

Již před více než tisíci lety byli údajně v boji účinně používáni sloni, jejichž smrtící kovové kly byly nasazovány na jejich skutečné kly a měnily se tak ve smrtící nástroje. Slon, i tak schopný nepřítele bez problémů usmrtit, pak dokázal nepřítele vyhodit chobotem do vzduchu a „obrněnými kly“ jej rozseknout vejpůl.

Aby byl efekt ještě děsivější, nezřídka byly čepele těchto mečů potaženy jedem.

Jak říká WIkipedia, například ruský kupec Afanasij Nikitin zaznamenal používání těchto zbraní v Indii v 15. století, ale podobné doklady máme i z jiných pramenů. Například perská ilustrace s názvem Bitva u Pašánu začíná, z doby kolem roku 1530, zobrazuje slona v bitvě vybaveného sloními meči. Tyto dvojice čepelí byly speciálně navrženy tak, aby se daly připevnit na sloní kly.

Je možné, že v průběhu let byly vyrobeny až tisíce sloních mečů, ale dnes jsou známy pouze čtyři páry a jeden exemplář.

Na jednu z možností, jak "obrnit" a vybavit slona do boje, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Armáda neporazitelných

Úloha slonů ve válce díky těmto speciálním zbraním ještě více vzrostla. Byli používáni nejen jako dopravní prostředek anebo „vozidla“ pro přesun těžké techniky a zásob na velké vzdálenosti. Sloní kalvárie byla neporazitelná a nezastavitelná.

A když navíc měli při některých příležitostech sloni kly opatřené hroty, způsobili ještě nepoměrně větší škody.

Sloní meče na kly se používaly zejména v boji slonů proti slonům. A celá tato armáda pak měla i propracovanou strategii. Velcí sloni nesli na hřbetě sedla s baldachýnem, zvaná howdah, v nichž byli schováni lučištníci a vrhači oštěpů. Měli odtud výbornou palebnou pozici a navíc skvělý přehled o situaci na bojišti.

Meče ve tvarů klů nejen na válčení

Ale to nebylo jejich jediné využití. Podobně tvarované meče se pak využívaly i v jiných kulturách a ke zcela jiným účelům. Meče z klů byly tedy typy zbraní ve tvaru klu nebo rohu, ale často byly vyrobené ze slonoviny. Takové zbraně se vyráběly v různých kulturách, včetně některých afrických a jihovýchodoasijských, a používaly se k praktickým i obřadním účelům. V některých kulturách se věřilo, že meče z klů mají duchovní nebo mystický význam, a někdy se používaly při náboženských obřadech. Přesné podrobnosti a historie tohoto typu zbraně se mohou lišit v závislosti na oblasti a kultuře, ve které se používaly.

Pokud jste tedy zodpověděli správně hádanku, pak jste museli odpovědět, že na fotografii je sloní meč válečného slona, nazývaný také meč na kly.