Nová propast byla objevena členem košického speleologického klubu, který oblast velmi dobře zná. Na místo narazil náhodou při povrchovém průzkumu. Poté objev nahlásil a následně na něm podle slov Gabriela Lešinského ze Slovenského muzea ochrany přírody a speleologie spolupracovali dobrovolníci i muzejní jeskyňáři. Jaké tajemství propast vydala?

Nová propast Mala Gazina

Propast dostala jméno Mala Gazina a odborníci předpokládají, že se vyvíjela desítky tisíc let s tím, že jsme si ji až do letošního léta nevšimli. O propasti neexistovaly žádné záznamy, přestože je území poměrně dobře prozkoumáno.

Mala Gazina je propast v pokročilém stádiu vývoje, jejíž původní parametry se velmi těžko odhadují. „V ústí propasti uvízly obrovské bloky, které jsou produktem skalního řícení a blokují průchod do dalších prostor, které tam určitě jsou," tvrdí Gabriel Lešinský.

I přes obtížnost průzkumu se jeskyňářům podařilo dosáhnout v nové propasti hloubky sedmi metrů, přičemž rozhodně nebyli u konce. „O tom, že propast pokračuje dál, svědčí studený vzduch, který se tam uvolňuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o archeologickou lokalitu, není v současné době možné provádět práce, které by nám umožnily proniknout hlouběji do podzemí," dodává Lešinský.

Kosterní nález

V dosud neznámé propasti byl po průniku dovnitř učiněn i kosterní nález. Lidské kosti představují úlomky lidské lebky, čelist se zuby a několik dlouhých kostí, které pravděpodobně pocházejí z pozdního středověku.

Nyní bude kosterní nález zkoumán antropologem ze Slovenského národního muzea v Bratislavě.

Kromě kostí byly v propasti nalezeny i zlomky keramiky nebo nábojnic a zásobník z druhé světové války.

O tom, co propast dále prozradí, vás budeme informovat.

Na přírodu a památky Slovenského krasu se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

vat.pravda.sk, www.cas.sk, cs.wikipedia.org/wiki/Slovensky_kras, tekdeeps.com