Sluneční dýka: Záhadný světelný úkaz, který se objevuje pouze dvakrát do roka

Fajada Butte

Fajada Butte

Foto: Profimedia

Sluneční dýka je zajímavý úkaz, který vytváří sluneční světlo během letního slunovratu. Tento jev je možné vidět ve Fajada Butte v Novém Mexiku, kde je již po několik staletí posvátný. Sluneční dýka odráží roční pohyb Slunce, ale kromě toho zachycuje zřejmě i periodický pohyb Měsíce. O co se jedná?

Rozsáhlá rituální krajina vytvořená památkami postavenými podél nebeských linií naznačuje, že chacskou kulturu sjednocovala společná víra v kosmos. Impozantní hora Fajáda má pro kulturu předků Pueblo, kteří obývali kaňon Chaco přibližně do roku 1150 našeho letopočtu, posvátný význam. Za třemi kamennými deskami se zde nacházejí petroglyfy, které sloužily k zachycení ročního pohybu Slunce a možná i Měsíce. 

2-3 metry vysoké pískovcové desky na Fajada Butte v kaňonu Chaco vrhají stíny pozdního ranního a poledního slunce, které ukazují slunovraty a rovnodennosti a podle archeoastronomů a domorodců jsou tyto "hodiny" důkazem záměrného sladění s ročním pohybem Slunce.

Protocivilizace – vznik a zánik

Důkazy o osídlení kaňonu Chaco pocházejí z doby kolem roku 2900 př. n. l. Pak však kolem roku 200 n. l. začali obyvatelé kaňonu Chaco provozovat zemědělství a o 650 let později stavěli velké obřadní stavby. Ty byly skutečně impozantní - měly čtyři až pět pater, až sedm set místností a několik kiv a i ony hrály roli v astronomii a propojovaly symboly okolní rituální krajiny.

Kultura Chaco vzkvétala, ale pak kolem roku 1150 n. l. opustili její stoupenci tuto oblast, zřejmě kvůli extrémnímu suchu. Mezitím však zde lidé v kaňonu Chaco vybudovali protocivilizaci. O místě rozhodlo zřejmě to, že zde byla téměř vždy jasná obloha, která jim umožňovala provádět přesná astronomická pozorování.

Astronomie byla v popředí zájmu této civilizace zejména proto, aby jim pomáhala se zemědělstvím – bylo potřeba vědět, kdy zasít a kdy sklízet. A právě k tomu sloužila i znalost cyklů pohybu Měsíce a Slunce během roku. Na ni pak byly navázány další rituální a náboženské obřady.

 

Kouzlo a tajemství místa

Na vrcholu Fajada Butte jsou umístěny tři kamenné desky a za nimi dvě spirály, které byly vytesány do skály. Velká měří 34 × 41 cm. Spirála má devět a půl otáček a pohybuje se směrem ven a proti směru hodinových ručiček od svého středu. Druhý, mnohem menší petroglyf má podobu stočeného hada, nachází se výše a vlevo od velké spirály a je zde skrytý. Během letního slunovratu pak obraz dýky prochází přímo středem spirály.

Faktem je, že světlo a stíny pronikají mezerami v deskách a působí na spirály po celý rok, ale v určitých ročních obdobích pak vytvářejí zvláštní obrazce. Pro obyvatele kaňonu Chaco byla tato Sluneční dýka posvátná a nám dnes ukazuje, jakou roli hrála astronomie v náboženství a společnosti starých Chacoanů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube
 

Jak Sluneční dýka vypadá?

Tento jev je skutečně impozantní. Ráno v době letního slunovratu vytvoří Slunce zářící kolem desek světelnou skvrnu přímo nad velkou spirálou a poté se tento bod pomalu roztáhne do tvaru dýky, která prochází přímo středem spirály, aby se pak postupně přesunula a zase zmizela. To vše trvá 20 minut a podobný proces se opakuje během zimního slunovratu a jiný jev pak v době rovnodennosti.

Desky ve Fajada Butte tedy v určitých klidových obdobích vrhají stíny, které specifickým způsobem zakrývají spirály, proto je možné, že celý objekt označoval i období událostí lunárního klidu.

Tyto astronomické hodiny nejen že odráží roční pohyb Slunce, ale vědci se domnívají, že i periodický pohyb Měsíce. Navíc měla lokalita Fajada Butte zřejmě i souvislost se 140 km vzdáleným geologickým útvarem Chimney Rock.

Argentinská replika Adamova kalendáře

Adamův kalendář stvořila 75 000 let stará civilizace. Obří zařízení je funkční

Návštěvníci způsobili odchýlení dýky

Starověká chacká civilizace věřila ve spojitost jejich života s nebeským pohybem. Sluneční dýka se mohla chovat jako spojnice mezi zemí a oblohou, jako styčný bod mezi různými částmi pueblovského vesmíru. S největší pravděpodobností je tedy jasné, že již v té době se místní civilizace velmi dobře orientovaly v astrologii a snažily se mapovat dění kolem sebe.

Od dávných dob do dneška se na „činnosti“ Sluneční dýky podepsala i eroze způsobená četnými návštěvníky, která posunula desky a narušila jejich zarovnání, takže Sluneční dýka je dnes silnější a nachází se mírně vlevo od středu spirály, což se nepatrně projevuje jak za slunovratu, tak za rovnodennosti.

Zdroje:

www2.hao.ucar.eduwww.ancient-origins.nethttps://en.wikipedia.org/wiki/Fajada_Butte