Rozsáhlá rituální krajina vytvořená památkami postavenými podél nebeských linií naznačuje, že chacskou kulturu sjednocovala společná víra v kosmos. Impozantní hora Fajáda má pro kulturu předků Pueblo, kteří obývali kaňon Chaco přibližně do roku 1150 našeho letopočtu, posvátný význam. Za třemi kamennými deskami se zde nacházejí petroglyfy, které sloužily k zachycení ročního pohybu Slunce a možná i Měsíce.

2-3 metry vysoké pískovcové desky na Fajada Butte v kaňonu Chaco vrhají stíny pozdního ranního a poledního slunce, které ukazují slunovraty a rovnodennosti a podle archeoastronomů a domorodců jsou tyto "hodiny" důkazem záměrného sladění s ročním pohybem Slunce.

Protocivilizace – vznik a zánik

Důkazy o osídlení kaňonu Chaco pocházejí z doby kolem roku 2900 př. n. l. Pak však kolem roku 200 n. l. začali obyvatelé kaňonu Chaco provozovat zemědělství a o 650 let později stavěli velké obřadní stavby. Ty byly skutečně impozantní - měly čtyři až pět pater, až sedm set místností a několik kiv a i ony hrály roli v astronomii a propojovaly symboly okolní rituální krajiny.

Kultura Chaco vzkvétala, ale pak kolem roku 1150 n. l. opustili její stoupenci tuto oblast, zřejmě kvůli extrémnímu suchu. Mezitím však zde lidé v kaňonu Chaco vybudovali protocivilizaci. O místě rozhodlo zřejmě to, že zde byla téměř vždy jasná obloha, která jim umožňovala provádět přesná astronomická pozorování.

Astronomie byla v popředí zájmu této civilizace zejména proto, aby jim pomáhala se zemědělstvím – bylo potřeba vědět, kdy zasít a kdy sklízet. A právě k tomu sloužila i znalost cyklů pohybu Měsíce a Slunce během roku. Na ni pak byly navázány další rituální a náboženské obřady.

Kouzlo a tajemství místa

Na vrcholu Fajada Butte jsou umístěny tři kamenné desky a za nimi dvě spirály, které byly vytesány do skály. Velká měří 34 × 41 cm. Spirála má devět a půl otáček a pohybuje se směrem ven a proti směru hodinových ručiček od svého středu. Druhý, mnohem menší petroglyf má podobu stočeného hada, nachází se výše a vlevo od velké spirály a je zde skrytý. Během letního slunovratu pak obraz dýky prochází přímo středem spirály.

Faktem je, že světlo a stíny pronikají mezerami v deskách a působí na spirály po celý rok, ale v určitých ročních obdobích pak vytvářejí zvláštní obrazce. Pro obyvatele kaňonu Chaco byla tato Sluneční dýka posvátná a nám dnes ukazuje, jakou roli hrála astronomie v náboženství a společnosti starých Chacoanů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak Sluneční dýka vypadá?

Tento jev je skutečně impozantní. Ráno v době letního slunovratu vytvoří Slunce zářící kolem desek světelnou skvrnu přímo nad velkou spirálou a poté se tento bod pomalu roztáhne do tvaru dýky, která prochází přímo středem spirály, aby se pak postupně přesunula a zase zmizela. To vše trvá 20 minut a podobný proces se opakuje během zimního slunovratu a jiný jev pak v době rovnodennosti.

Desky ve Fajada Butte tedy v určitých klidových obdobích vrhají stíny, které specifickým způsobem zakrývají spirály, proto je možné, že celý objekt označoval i období událostí lunárního klidu.

Tyto astronomické hodiny nejen že odráží roční pohyb Slunce, ale vědci se domnívají, že i periodický pohyb Měsíce. Navíc měla lokalita Fajada Butte zřejmě i souvislost se 140 km vzdáleným geologickým útvarem Chimney Rock.

Návštěvníci způsobili odchýlení dýky

Starověká chacká civilizace věřila ve spojitost jejich života s nebeským pohybem. Sluneční dýka se mohla chovat jako spojnice mezi zemí a oblohou, jako styčný bod mezi různými částmi pueblovského vesmíru. S největší pravděpodobností je tedy jasné, že již v té době se místní civilizace velmi dobře orientovaly v astrologii a snažily se mapovat dění kolem sebe.

Od dávných dob do dneška se na „činnosti“ Sluneční dýky podepsala i eroze způsobená četnými návštěvníky, která posunula desky a narušila jejich zarovnání, takže Sluneční dýka je dnes silnější a nachází se mírně vlevo od středu spirály, což se nepatrně projevuje jak za slunovratu, tak za rovnodennosti.

Zdroje:

www2.hao.ucar.edu, www.ancient-origins.net, https://en.wikipedia.org/wiki/Fajada_Butte