Sluneční skrvna je nyní srovnatelná s velikostí naší planety. Vědci sledují její aktivitu, aby zjistili, co se bude dít dál, protože tato skvrna míří přímo na Zemi.

Obří sluneční skvrna se za poslední 2 dny zvětšila 10krát

Sluneční skvrny jsou oblasti na povrchu Slunce. Mají silné magnetické pole, jež dočasně zastaví proces konvekce v dané oblasti. V důsledku toho dojde ke snížemí teploty v dané oblasti, což způsobí tmavší barevnost při pohledu ze Země.

Sluneční skrvna může přejít v erupci. Při těch se mohou uvolnit magneticky nabité částice, které mohou směřovat přímo k Zemi. Tyto erupce se nazývají "sluneční" a jsou zodpovědné nejen za počasí ve vesmíru, ale také na Zemi.

Astronomové sledují sluneční skvrny ve snaze předpovědět, jak vesmírné počasí bude vypadat. Při nižší intenzitě jsou sluneční erupce poměrně neškodné. Při vyšší intenzitě jsou však schopny narušit družicovou radiokomunikaci a navigační služby a dokonce poškodit elektrické sítě.

V současné době je veškerá pozornost věnována sluneční skvrně AR3085, která v posledních dnech nabývá na velikosti. Z nepatrné skvrny se totiž rozrostla do velikosti, která je mnohem větší než planeta ve Sluneční soustavě. Dokonce uvolňuje sluneční erupce. Ty, klasifikované jako erupce třídy C, jsou zatím relativně neškodné. Nikdo však netuší, jaké síly dosáhnou při rostoucí vělikosti skvrny samotné.

Sluneční erupce vysoké intenzity mohou zničit satelity a poskytují jen velmi málo varování nebo reakčního času pro satelitní společnosti, aby podnikly úhybné kroky. Vědci stále pracují na algoritmu, který by pomohl předpovědět podobné erupce alespoň 48 hodin předem.

Míří přímo na Zemi

Sluneční skvrna AR3085 zatím nepředstavuje pro kosmické lodě žádné vážné nebezpečí. Naštěstí pro lidi poskytuje atmosféra jakousi ochrannou "deku" před energetickými částicemi a zářením přicházejícím ze Slunce.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Naše Slunce se v současné době blíží k vrcholu svého jedenáctiletého slunečního cyklu. Magnetické pólyse mění. A právě to může vyvolat silnou sluneční bouři.

Dříve pozorované sluneční skvrny mají magnetické póly vyrovnané. V podstatě to znamená, že kladný pól je vlevo, zatímco záporný vpravo. V případě sluneční skvrny AR3088 se však kladný pól nachází nahoře, zatímco záporný dole, takže sluneční skvrna je kolmá ke slunečnímu rovníku. Pokud by tedy ke sluneční bouři došlo, je třeba vzniklou situaci řešit. Tato skvrna totiž míří přímo na naši Zemi.

Vědci zatím plně nechápou význam takového jevu a plánují nově vzniklou sluneční skvrnu sledovat, aby zjistili, jak se nakonec bude chovat.

Zdroje:

www.livescience.com

www.express.co.uk

www.newsweek.com