Planety naší sluneční soustavy se vzájemně ovlivňují. Celkem má naše sluneční soustava se Sluncem uprostřed osm (devět i s Plutem) planet, z nichž každá má svou specifickou oběžnou dráhu kolem Slunce. Stejně tak má každá své satelity, které obíhají spolu s ní. Dokonalá soudržnost všech planet naší sluneční soustavy je jeden z rozhodujících faktorů života na Zemi. Jak by se tato harmonie porušila?

Zánik Slunce by způsobil chaos

Klíčem všeho je Slunce a pak gravitace, tedy síla, kterou působí jakýkoli objekt s hmotností a kterou k sobě přitahuje jiné objekty. Čím větší je hmotnost objektu, tím větší je i síla. Svou roli v tomto vztahu však hraje i vzdálenost: Větší vzdálenost způsobuje oslabení gravitační síly mezi dvěma objekty.

I v naší sluneční soustavě má každá planeta svou hmotnost. Planety sice účinně ovlivňují vzájemnou gravitaci, ale jen zlomkem, protože skutečnou hnací silou gravitace ve sluneční soustavě je naše Slunce. To určuje i dráhy planet, takže kdyby zaniklo slunce, sluneční soustava by upadla do chaosu a zanikla.

To pak znamená, že primární roli hraje Slunce, gravitace až sekundární. Efekt zániku jedné planety se odvíjí od toho, která planeta skutečně zmizí! Která z planet by ale zanikla s největším negativním dopadem?

Jednotlivé planety a co by se s nimi stalo

Merkur je první a nejmenší ze všech planet a zároveň je nejblíže Slunci. I proto je jeho gravitace Sluncem silně ovlivňována. Zánik malého Merkuru by ale způsobil naprosto zanedbatelné změny v uspořádání sluneční soustavy.

Venuše bývá označována za dvojče Země a druhý nejjasnější objekt na noční obloze po Měsíci. Ani její ztráta by neměla mnoho kosmologických dopadů, ale určitě by vizuálně poškodila noční oblohu.

Země je jedinou z více než 4 050 dosud objevených planet, kde je život. Kdyby Země zmizela, sluneční soustavu by to zřejmě neovlivnilo, ale zanikla by jediná živá planeta.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zánik rudé planety Mars by výrazně snížil hrozbu blízkozemních asteroidů. Právě mohutný pás asteroidů ležící mezi Marsem a Jupiterem představuje ve skutečnosti pro Zemi největší hrozbu, protože jsou drženy gravitací Jupiteru. Občas jsou ale gravitační rezonancí vytlačeny z oběžné dráhy a Slunce je svou obrovskou gravitací přitahuje k sobě. Protože v cestě stojí Mars, funguje jako jakýsi prak, který vrhá asteroidy směrem k Zemi.

Jupiter je pak největší ze všech planet naší sluneční soustavy a má rozhodující gravitační sílu. Je také považován za staršího bratra Země, který ji chrání před vesmírnými tyrany. Jupiter chrání Zemi před nesčetnými asteroidy a jeho gravitační pole dokáže vykolejit asteroidy mířící k Zemi a vyhnat je ze sluneční soustavy. Je proto s podivem, že ani zánik Jupiteru by neměl žádné výrazné změny, jen malé následky by se projevily za tisíce let!

Saturn je druhou největší planetou naší sluneční soustavy. Pyšní se krásným prstencem a má 62 měsíců, z nichž Titan je větší než Merkur! Zánik Saturnu by ovlivnil oběžné dráhy Jupiteru a Uranu, ale neměl by žádný dopad na menší vnitřní planety.

Uran zase leží příliš daleko na to, aby mohl ovlivnit vnitřní prstenec planet, ale rozhodně ovlivňuje vnější prstenec sluneční soustavy.

Neptun, poslední planeta sluneční soustavy, svou gravitací dominantně řídí dráhy a pohyby objektů v Kuiperově pásu a má velký vliv na dráhu Pluta. Jeho zánik by mohl způsobit chaos a srážky v Kuiperově pásu a ovlivnil by i Pluto, ale nikoli Zemi.

Jak je tedy patrné, že zásadně by Zemi ovlivnilo jen „zmizení“ Jupiteru a možná Saturnu. Ostatní změny by byly nepatrné. Doufejme ale ve stabilitu naší sluneční soustavy.

Zdroje:

www.scienceabc.com, www.nationalgeographic.com, medium.com