Psal se rok 1312. Daniel z Beccles seděl na hostině a s němým úžasem hleděl na muže kolem sebe. Jeden z nich srkal, druhý si právě utíral nos do ubrusu. Třetího nachytal, jak si nenápadně schovává lžíci do váčku. „To jsme na královském dvoře nebo ve stáji?” proběhlo mu hlavou. Byl upřímně zděšený. V tu chvíli se rozhodl, že s tím musí něco udělat.

Učitel mravů žil v době, kdy prosperita středověké Anglie značně vzrostla. Řada, do té doby, chudých šlechticů zbohatla a díky tomu se začali objevovat v hlavním městě. Problémem však bylo, že tito „rytíři z Nemanic” neměli ani potuchy, jak se ve vyšší společnosti chovat. Byli sprostí, neuměli se ovládat a obtěžovali dámy. Úpadek měla zachránit Kniha civilizovaného muže.

Slušné chování ve středověku

Daniel ji rozdělil do tří kapitol: sociální hierarchie, sebeovládání a morálka. První téma se dotýkalo vztahu „pán a sluha”. Upozorňuje, že služebník by měl svého chlebodárce chránit a vždy mu být k dispozici. „Až se posadí na záchod, vezměte do rukou dva velké chomáče sena a dobře je přitiskněte k sobě. Podejte mu je však až v době, kdy bude vstávat,” radí.

Další kapitola se dotýká sebekontroly u jídla, během konverzace nebo při uvolňování plynů. Doporučuje, aby šlechtici nemluvili s plnou pusou, nebrali maso z misek svých sousedů, nádobí nečistili prstem, na hostině neplivali, nevypouštěli větry ani nesmrkali. Pokud by si potřebovali říhnout, měli se dívat do stropu. Zároveň klade důraz i na poctivost. „Lžíce, které se používají k jídlu, se nestávají vaším majetkem." 

Učitel mravů má jasno i v tom, kdo může během večeře v sále močit. Pouze sám hostitel. Ostatní musí jít ven a najít si skryté místo. „Během této činnosti platí mír. Je zakázáno na někoho zaútočit, když se vyprazdňuje. Nechte ho to dokončit, a pak můžete zkřížit meče,” upozorňuje.

Etiketa u dvora

Třetím tématem je morálka. Rytíři by neměli obtěžovat služky, a hlavně ignorovat koketní chování manželek svých přátel. Daniel z Beccles totiž zastává názor, že ženy jsou chlípné a nedůvěryhodné. „Leží v posteli se svým manželem, a přitom myslí na milencovy dotyky. Její mysl vždy hoří pro zakázané!” píše. „Pokud je i tvá taková a jsi paroháč, neříkej o tom ani slovo. Dívej se do stropu a nepoškozuj své manželství,” říká.

Zdroj: Youtube

Zároveň také nabízí rady, týkající se prostitutek. „Jste-li přemoženi touhou a váš spodek vás nutí jít do nevěstince, nechoďte k levné a špinavé. Vyberte si nějakou na úrovni, rychle to dokončete a odejděte.”

Zdroje: www.zmescience.com, www.en.wikipedia.org