Obecně se od služebných v minulosti často očekávala dlouhá pracovní doba a za své služby dostávaly často velmi nízkou mzdu. Také se od nich očekávala poslušnost a úcta k zaměstnavateli a plnění celé řady domácích povinností, včetně vaření, úklidu, praní a péče o děti. Celkově lze říci, že zatímco některé služky si v minulosti mohly zvolit toto povolání jako způsob obživy pro sebe a svou rodinu, mnoho jiných bylo k této roli donuceno omezenými možnostmi a společenským tlakem.

„Služka z povolání“

V některých případech měly služky jen málo jiných možností zaměstnání a mohly být nuceny zasvětit svůj život jen této práci, aby uživily sebe a svou rodinu. Týkalo se to zejména žen, které neměly vzdělání nebo pracovní přípravu a měly jen omezené možnosti volby povolání.

Kromě toho měly služky v minulosti často omezená práva a ochranu podle zákona. Mohly být vystaveny zneužívání nebo špatnému zacházení ze strany svých zaměstnavatelů a v případě nespravedlivého zacházení se mohly jen těžko odvolat.

Násilí, které otcové, manželé a milenci pravidelně páchali nejen na služebnictvu, ale i na ženách a dětech, bylo neúnosné. Častá předčasná úmrtí žen při porodu a vysoká úmrtnost kojenců jen pomáhaly maskovat a skrývat trestnou činnost, dokonce i vraždy.

Služky, nebo otrokyně?

Špatné zacházení se služebnictvem bylo běžné a mladé služky byly obzvláště zranitelné vůči sexuálnímu zneužívání. Mladé služky zůstaly na nejnižší příčce této společnosti. Navíc kromě přísných trestů na pracovišti byly mladé ženy v domácnosti tragicky trestány i zákonem nebo dokonce životem za to, že porodily nemanželské děti. Stávalo se tedy běžně, že se svých novorozenců zbavovaly. Služka, zejména mladá, mohla být kdykoli a při sebemenším prohřešku propuštěna. Mladé ženy většinou přišly do služby jen s krabicí se svými věcmi a Biblí. Navíc pokud se služebná paní nelíbila, mohla si ponechat její krabici, a to i s prádlem a osobními věcmi, vzpomínkami na minulý život. Bez písemného doporučení nebo reference bylo velmi obtížné najít jiné místo.

Nerovnost mezi muži a ženami

Velmi rozšířené byly služky nebo služba obecně ve Velké Británii na konci 19. století, kde pracovalo jako služebné až milion žen. Přitom každé třetí bylo mezi 15 a 19 lety. Jejich platy byly směšné a nutno říci, že mužské služebnictvo bylo daněno a jeho mzda byla podstatně vyšší. Služebné byly levné a zpravidla se daly snáze ovládat a udržet na svém místě. Mužské sluhy měli tedy pouze boháči.

Od služky nezřídka k prostituci

Když žena nechtěla nebo nemohla být služkou, často se stávalo, že se stala tou nejběžnější alternativou, prostitutkou. Počet prostitutek pracujících v Londýně v 19. století se odhadoval na mnoho tisíc. Nejčastěji tak končily ženy vychovávané v ústavech, které neměly rodinnou podporu. Práce služky byla nejistým živobytím, proto prostituce přinášela v podstatě větší jistotu. Některé služky, těm se pak říkalo panenky, se navíc nabízely coby prostitutky i v domácnosti, a to za malé dárky.

Na postavení služebných ve viktoriánské Anglii se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Na závěr

Termín služebná se používal pro označení všech druhů služebnictva již od středověku, kdy většinou popisoval mladou, panenskou nebo svobodnou ženu. Většina tehdejších domácích služebných zasvětila svůj život službě a nesměla se vdát. Služky byly navíc v minulosti drženy na rozsáhlých panstvích jako součást obrovského personálu, a ne vždy byly za své služby placeny, dostávaly jen jídlo, oblečení a stravu. Služba více služebných byla v období od středověku do 19. století všeobecně považována za nezbytnou pro správu rozlehlých paláců, hradů a panství. Postupem času se postavení služebných měnilo, vznikala zde hierarchie a služebná mohla postupovat „výše“ na společenském žebříčku svého povolání.

www.thehistorypress.co.uk, hankeringforhistory.com