Jedním z častých zdrojů napětí mezi sousedy jsou převislé větve. Zákon vám umožňuje ořezávat větve přesahující hranici vašeho pozemku. To však neznamená oprávnění vstupovat na sousedův pozemek nebo strom poškozovat. Poškozením stromu byste mohli nést odpovědnost až do výše trojnásobku jeho hodnoty, což může být značná částka, zejména u okrasných nebo památných stromů.

Převislé větve

Jak tedy s větvemi naložit? Zákon hovoří jasně. Nejprve se snažte se sousedem domluvit. V případě, že se sousedem domluva není, větve přesahují na váš pozemek, poškozují jej a vzniká tak škoda, můžete se do jejich odstranění (na svém pozemku) pustit. Smíte tak ale udělat v době vegetačního klidu. Pokud na váš pozemek zasahuje sousedův ovocný strom, i zde záleží na zákonech. Ty určují, zda si můžete užívat spadané ovoce či nikoliv. Obecně platí, že plody patří majiteli stromu, takže je nutné si před pochutnáním ověřit místní předpisy. Otevřená komunikace se sousedem je také moudrým přístupem, abyste se vyhnuli zbytečným sporům.

Listí snášející se na váš dvůr ze sousedova stromu je považované za přírodní produkt, díky kterému nevzniká vůči majiteli stromu žádný právní postih. Dokonce ani v případě, že spadané listí  způsobí škodu. Pokud však větve nebo kmen stromu zasahují na váš pozemek, máte právo je ořezat na hranici pozemku.

Určení vlastnictví stromu je při řešení sporů zásadní. Pokud je kmen stromu zcela na pozemku vašeho souseda, je jeho vlastníkem soused. V případě stromu na hranici pozemku přichází v úvahu sdílené vlastnictví mezi vlastníky pozemku, přičemž za jeho údržbu odpovídají všechny strany.

Neznalost zákona neomlouvá

Podílíte-li se na neoprávněném odstranění stromu nebo způsobíte-li mu škodu bez souhlasu vlastníka, vzniká vám povinnost k náhradě škody. Pokud sousedova větev stromu poškodí váš pozemek v důsledku bouřky, soud pravděpodobně zváží, zda soused při údržbě stromu postupoval s přiměřenou péčí.

Sousedské spory: stromy a živé ploty:

Zdroj: Youtube

Pokud sousedův strom představuje hrozbu, je soused ze zákona povinen provést přiměřenou kontrolu a učinit potřebná opatření. Pokud problém neřeší, může hrozit podání žaloby s případným soudním příkazem k odstranění stromu. V nebezpečných situacích mohou zasáhnout také místní vyhlášky a společnosti poskytující inženýrské sítě.

Pokud kořeny stromu poškodí sousedův majetek, zákony se liší. V některých případech se může postižený soused sám pustit do ořezávání nebo prořezávání kořenů. V případě vážné škody způsobené zasahujícími kořeny nebo v případě, že je strom ze své podstaty nebezpečný nebo jedovatý, lze opět podat žalobu.

Stromy sice mohou zkrášlit pozemek, ale mohou se také stát zdrojem napětí mezi sousedy. Pochopení vašich práv a povinností je klíčem ke smírnému řešení sporů týkajících se stromů a k zachování klidného sousedství. Otevřená komunikace a znalost místních zákonů jsou pro řešení těchto někdy komplikovaných situací zásadní. Vždy mějte na paměti, že neznalost zákona vás v takových případech neomlouvá. 

Zdroje: www.quora.com, www.thorstrees.co.uk, www.nolo.com