Na počátku každého skonu je stárnutí. Proces, projevující se chátráním těla a snižováním účinnosti fungování organismu. Tím se zvyšuje náchylnost k nemocem. V životě člověka se objevují dva mezníky, v nichž se stárnutí zrychlí. Na konci puberty, kdy se zastaví růst, a tím regenerační účinky dělení buněk a mezi 40. a 50. rokem. V tomto období je buňkám dodáváno méně energie, a proto některé funkce organismu ustávají.

Na stárnutí plynule navazuje umírání. Právě tento postupný proces se dostal do hledáčku biologů z University College v Londýně. „Umírání je poslední fází života. Proto jsme se rozhodli, že vezmeme jednoho z nejjednodušších tvorů a pokusíme se vyřešit problém stárnutí, umírání a smrti jen v tomto jediném organismu," říká profesor biogerentologie David Gems.

Jak vypadá smrt

Vědci si ke svému výzkumu vybrali volně žijícího nepatogenního půdního červa z kmene hlístic - háďátko obecné (Caenorhabditis elegans). Tento druh se stal oblíbeným nástrojem molekulární a vývojové biologie. Dospělec má totiž přesně 302 neuronů, což je ideální počet, aby šel daný organismus syntetizovat. Přitom jsou vazby jeho buněk komplexní.

„Zaměřili jsme se na tzv. biomarkery stárnutí, indikátory, které lze měřit v průběhu celého života tvora. Ve střevě červů se například objevují jako světlé fluorescenční skvrny," vysvětluje genetička Cassandra Coburn. „Zajímavostí je, že nejsou závislé na věku, ale na celkovém stavu organismu. Jasnější záře naznačuje, že červ zemře velmi brzy."

Jakmile odborníci biomarkery identifikovali, sledovali, jakým způsobem se šíří. Zjistili, že buňky se navzájem informují kaskádovitým způsobem z jednoho konce k druhému. „Smrt začínala ve střevě a rozšiřovala se jako infarkt. Jakmile se rozeběhla, již se nezastavila. Zářila nádhernou modrou barvou," vysvětluje David Gems.

Smrt je modrá

Stárnutí je podle vědců geneticky řízená vlastnost, jako je například barva očí nebo vlasů. Výzkum jednoduchých organismů tyto geny pomáhá odhalit. „Mnoho jednotek dědičnosti červa jsou stejné, které kódují i člověka, včetně těch, jež řídí jejich umírání," říká biogerentolog. „Pokud oddálíme smrt u háďátka, můžeme stejným způsobem prodloužit život i lidem."

Zdroj: Youtube

Vědcům se již podařilo oddálit smrt způsobenou infekcí. Předpokládají, že v budoucnosti by mohli najít způsoby, jak zastavit šíření umírání z poškozené tkáně na zdravou, způsobené zraněním či civilizačními chorobami.

Zdroj:

www.npr.org, www.anciently.net, www.cs.wikipedia.org