Kdy najdeme smysl života

Získané údaje odhalily významnou souvislost mezi přítomností smyslu života, lepší fyzickou a duševní pohodou a také i lepšími kognitivními funkcemi. To vše u lidí starších 60 let.

Vědci dospěli k závěru, že pocit smyslu života má s přibývajícím věkem tendenci sílit. Vrcholu pak dosahuje kolem 60. roku života. Pokud lidé najdou smysl svého života, jsou podle vědců navíc výrazně zdravější, a to jak psychicky, tak po fyzické stránce.

Lidé starší 60 let, kteří tvrdí, že jejich život má smysl, mají také tendenci mít silnější kognitivní schopnosti.

Opakem jsou lidé nad 60 let věku, kteří smysl svého života stále hledají. „Jejich kognitivní schopnosti bývají horší," uvedli vědci.

„Mnozí uvažují o smyslu a účelu života z filozofického hlediska, ale smysl života je spojený s lepším zdravím, dobrou kondicí a možná i dlouhověkostí," uvedl Dr. Dilip Jeste, hlavní autor výzkumu a vedoucí proděkan Centra pro zdravé stárnutí na Lékařské fakultě Kalifornské univerzity v San Diegu.

„Když najdete pravý smysl života, budete spokojenější, zatímco pokud smysl života nemáte a neúspěšně ho hledáte, budete se cítit mnohem více frustrovaní," dodal.

Výsledky výzkumu skutečně překvapily

Vědci zkoumali údaje od více než 1000 dospělých osob ve věku od 21 do 100 let. Průměrný věk respondentů činil 66 let. Všichni účastníci žili "v komunitě". Žádný nepocházel z domova důchodců či jiného zdravotnického zařízení. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Všichni účastníci vykazovali dobrou úroveň zdraví. Nikdo netrpěl demencí ani nevyléčitelnou chorobou.

Účastníci odpovídali na otázky, včetně těch, jež měly zjistit, zda našli nebo stále hledají smysl života. Otázky hodnotily také fyzické a duševní zdraví účastníků. Další pak sloužily ke zjišťování kognitivních schopností.

Výzkumníci rozdělili účastníky do dvou věkových skupin. V první se nacházeli lidé do 60 let věku, ve druhé pak lidé nad 61 let. Cílem výzkumu bylo zařadit více "starších" dospělých. „Když jste mladí, například ve dvaceti letech, nejste si jisti svou kariérou, životním partnerem a tím, kým jste jako člověk," uvedl Jeste.

„Hledáte smysl života. Když se začínáte blížit třicítce, čtyřicítce nebo padesátce, vaše vztahy jsou pevnější, někdo je možná již ženatý nebo má rodinu a většinou tušíte, jaká je pro vás právě ta pravá. S rostoucím smyslem života se hledání zmenšuje," dodal.

Ačkoliv většina respondentů byla se svým životem skutečně spokojená, nejvíce dotazovaných a tudíž i vrchol křivky týkající se smyslu života a jeho naplnění, vykazoval právě věk kolem 60 let.

Zdroje: www.iflscience.com, www.inverse.com, steamdaily.com