Náhrobní kámen balbal se ve starověkém Turku vztyčoval kolem hrobu, anebo také některému z kurganů na památku. A právě takový obří kámen byl nalezen při zemědělských pracích ve vesnici Ak-Bulun, když se šedesátiletému zemědělci Erkinu Turbajevovi na něčem zlomil pluh.

Turbajev se rozhodl sázet brambory, takže chtěl překážku vykopat. K jeho úžasu pak nalezl v hloubce více než dvoumetrovou kamennou sochu, která znázorňovala obličej a horní část těla člověka. Dnes nálezce myslí, že socha přinesla štěstí celé vesnici. V rozhovoru s kyrgyzskou zpravodajskou službou označil Turbajev masivní kamenný monument za "velký historický nález pro tuto vesnici".

Balbaly nejsou výjimečné

Slovo balbal pochází ze staroturečtiny a znamená, udeřit. Význam tohoto slova je však sporný. Balbaly mají obvykle tvar meče nebo postavy, vytesané obvykle na kusu kamene. Jedná se o symbol nepřátel, které bojovník zabil, či o lidi, kteří bojovníkovi slouží na onom světě. Balbaly se proto umísťovaly kolem hrobů těchto zemřelých bojovníků v době, kdy místní věřili na šamany.

V Kyrgyzstánu bylo již dříve nalezeno mnoho těchto tzv. kamenných bojovníků. Většina balbalů byla vztyčena kolem 6. století, kdy je nejen v Kyrgyzstánu, ale po celé Střední Asii vztyčovaly kočovné turkické kmeny.

Naprostá většina balbalů v Kyrgyzstánu je rozmístěna v údolí Chuy. Na území obce, kde zemědělec balbal nalezl, je více památek.

Na to, jak balbaly vypadají, se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

"Mezi osadami Ak-Bulun a Frunze se nacházejí historické kurgany (pohřebiště), které pocházejí ze 3. století před naším letopočtem. Podobné jsou i ve Ferganě a Almaty. Existují historické důkazy o tom, že starověké město Sarybulun nacházelo ve východní části Issyk-Kulu," poznamenal historik Žanbolot Abdykerimov. Podle něj má nezelený balbal ale jisté zvláštní znaky.

V čem je tento balbal jedinečný?

Balbal, který při vykopávkách mírně poškodili traktoristé, je dlouhý 2 metry 70 centimetrů. Představuje vyřezávanou postavu jedince s hladkou tváří, který měl na sobě nějaký typ pokrývky hlavy a ochranné zbroje. Tato osoba, která byla pravděpodobně mužem, je zobrazena s jednou rukou u boku a druhou složenou přes břicho.

Bylo konstatováno, že s takovými sochami se ve vesnici dosud nikdo nesetkal. Navíc má kámen nápisy na hlavě, přívěsek v oblasti krku a ruku uprostřed naznačující příslušnost k nějakému titulu. Na jeho zadní straně jsou rovněž obrázky a naznačený je i opasek a nakreslený krátký meč podobný akinaku. Takové zbraně se aktivně používaly v období Saka. Bez archeologů je těžké určit, do kterého období balbal patří. Přesto je socha datována do 6. století. Sporný je i původ balbalů – existují dvě hlavní teorie.

Zvláštní je i to, že socha není celotělová, ale zobrazuje tohoto neznámého jedince pouze od pasu nahoru. Spodní polovina sochy je nevytesaná, což naznačuje, že byla pravděpodobně zakopána do země.

Sporný původ balbalů

Zatímco jedna teorie hovoří o tom, že balbalynejsou dílem nomádů, kteří kočovali, ravdou je, že si Turci v 6. a 7. století osvojili pohřební praktiky, které se lišily od obvyklých. Začali označovat hroby vážených bojovníků kameny, které nesly podobu zesnulých.

Druhá, již zmíněná teorie, říká, že sochy ve skutečnosti představují některé z lidí, které zesnulý hrdina porazil během války.

Jako nejpravděpodobnější teorie ohledně téměř třímetrového balbalu je ta, že jej vytvořily kočovné turecké kmeny, Göktürkové. Ti v předislámské době konfederovali turkické národy ve Střední Asii a snažili se vymezit i své území. K tmu pomáhaly i balbaly, ačkoli je fakt, že mnoho hrobů nalezených v regionu pochází z mnohem dřívějších dob.

Zdroje:

arkeonews.net, www.ancient-origins.net