Socialismus v Československu

Historie socialismu v Československu se datuje od března 1948. Právě tehdy komunistická strana převzala moc a začala dlouhá cesta transformace společnosti.

Hlavním cílem komunistického režimu byla poměrně radikální přeměna ekonomického systému. Již v březnu 1948 komunisté znárodnili všechny podniky mající více než 50 zaměstnanců. Tento krok vedl k výraznému posílení státního sektoru. 

V průběhu více než třech dekád formoval "národní" důchod i směr průmyslové výroby. Zákonem o znárodnění došlo také ke kolektivizaci zemědělství.

Reformy socialistického režimu zavedly všeobecné zdravotní pojištění a provedly reformu školství. Politicky pak došlo k posílení komunistického režimu masovým náborem do Komunistické strany Československa.

Všudypřítomné změny

Došlo k potlačení či k úplné eliminaci většiny politické opozice. Represe a perzekuce postihly všechny politické odpůrce, náboženské představitele a intelektuální elity. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Komunistický režim šel ale mnohem dál. Vytvářel vykonstruované soudní procesy s cílem zbavit se všech, kdo nešel s proudem. Mnoho lidí končilo ve vězeních nebo byli dokonce popravení. 

V roce 1968 se objevila snaha o uvolnění politického napětí. Tzv. Pražské jaro však potlačila invaze ruských vojsk z 21. srpna téhož roku. Následovalo období normalizace, které znamenalo posílení represe a potlačení politického disentu.

Hospodářský růst byl na začátku socialistického období výrazný, ale v průběhu času se začala projevovat stagnace a ekonomické problémy. Důraz byl kladený na těžký průmysl, což v konečném důsledku snižovalo efektivitu výroby a technický standard. Závislost na Sovětském svazu v oblasti surovin a energie dále oslabovala ekonomiku země.

Socialistické období v Československu trvalo až do sametové revoluce v roce 1989, kdy došlo ke svržení komunistického režimu a nastolení demokracie. Pro komunismus byl typický i jazyk, jakým se mluvilo. Ať už to byly nástupy na buzerplace nebo bony, které jste mohli sehnat od veksláků. Jak dobře tato slova znáte? Zkuste si náš kvíz a zjistěte to!

Kvíz: Jak dobře znáte slova, která se používala za socialismu?

Zdroje: www.cdk.cz, abicko.avcr.cz, www.denik.cz