Sodomu zničil výbuch tisíckrát silnější než bomba v Hirošimě. Šlo o vesmírný jev

Sodoma a Gomora - Joachim Patinier

Sodoma a Gomora - Joachim Patinier

Foto: Profimedia.CZ

Biblický příběh o zkáze Sodomy a Gomory může být jen legendou nesoucí morální poselství ve smyslu, takhle vás Bůh potrestá, když budete hřešit. Starý zákon se však o těchto městech zmiňuje hned na několika místech, takže historikové nevylučují, že opravdu existovala. Jedno z nich mohlo být totožné se zaniklým městem Tall el-Hammam, které kolem r oku 1600 př. n. l. postihla hrozivá katastrofa.

Archeologické naleziště Tall el-Hammam se nachází na území dnešního Jordánska poblíž Mrtvého moře. Nejstarší stopy po lidském osídlení pocházejí z doby před 6000 lety a dá se předpokládat, že od té chvíle místní kultura jen vzkvétala. Na místě se našly pozůstatky mohutných hradeb, čtyřpatrových paláců a dalších honosných staveb. Až donedávna se ale nevědělo, z jakého důvodu se tak vyspělé město obrátilo v hromadu sutin.

Nemohlo jít o obyčejný požár, zemětřesení ani tornádo. Ve vrstvě popela a dřevěného uhlí se našly roztavené cihly a zpečené kusy keramiky, které se místy proměnily ve sklo. To vypovídá o tom, že musely být vystaveny příšernému žáru, překračujícímu teplotu 2000°C. Vědce rovněž zaskočil stav lidských ostatků - některé kosti byly nepřirozeným způsobem polámány a rozdrceny, jako by je snad rozmetala nějaká exploze.

Smrt přišla z vesmíru

Mezinárodní tým vědců, ve kterém se angažovali i čeští odborníci, vyloučil dokonce i možnost výbuchu sopky. A protože se obecně předpokládá, že starověcí učenci ještě neznali atomové zbraně, zbyla jediná hypotéza - kvetoucí město zčistajasna zasáhl meteorit.

Před 3600 lety vybuchl nad Jordánskem obří meteorit.Před 3600 lety vybuchl nad Jordánskem obří meteorit.Zdroj: Profimedia.CZ

Tuto domněnku vzápětí potvrdil nález roztavených kovových prvků, jako je zlato, platina a iridium, jejichž zastoupení odpovídalo poměrům, ve kterých se nacházejí v meteoritech a kometách. Vědce zmátla jen skutečnost, že smrtící vesmírné těleso po sobě nezanechalo žádný kráter.

"Meteorit zřejmě vybuchl už v atmosféře, asi 3,5 kilometru nad městem. Exploze byla tisíckrát silnější než atomová bomba svržená na Hirošimu," uvedl americký archeolog Christopher R. Moore. "Teplota vzduchu bleskově stoupla na 2000°C. Veškeré dřevo ve městě i oblečení na lidech okamžitě vzplálo. Meče, kopí, hliněné cihly i keramické nádobí se začaly tavit. Celé město se rázem ocitlo v plamenech."

Helleyova kometa. Ilustrační foto.

K Zemi se blíží největší kometa, co kdy vědci viděli. Je nádherná. Podívejte se

Úrodný kraj se přeměnil v pustinu

V Tall el-Hammam v té době mohlo žít asi 8000 lidí. Nikdo z nich neměl šanci katastrofu přežít. "Rázová vlna je roztrhala a kosti roztříštila na třísky," dodal Moore.

Tím ale ještě katastrofa neskončila. O minutu později žhavý vítr dostihl i sousední Jericho. Zasaženo bylo také Mrtvé moře, jež se vylilo z břehů a svou slanou vodou zamořilo půdu v širokém okolí. Trvalo více než 500 let, než tu lidé mohli opět začít něco pěstovat.

Náhlá zkáza Tall el-Hammam byla bezesporu natolik šokující událostí, že si o ní povídalo mnoho dalších generací. Nelze vyloučit, že se stala předlohou pro biblický příběh o hříšných městech, které Bůh potrestal ohněm a sírou. Přímé důkazy pro to zatím nejsou k dispozici.

Pro doplnění informací doporučujeme zhlédnout zajímavý anglický dokument:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.smithsonianmag.com/, https://earthsky.org/, https://www.sciencedaily.com/