Vědci našli důkaz o tom, co přibližně před 3 600 lety zničilo města, zasypalo zemi solí a zanechalo ji po staletí neobyvatelnou.

Vědci vysvětlili největší biblickou záhadu

Největší biblická záhada je, jak se zdá, možná konečně vyřešena. Za vším údajně stojí výbuch, který pak mohl inspirovat biblický příběh o zničení Sodomy. To uvedl tým vědců z jordánského projektu Tall el-Hammam Excavation Project ve své mnohaleté studii.

Vědci popsali katastrofu, která před 3 600 lety zničila civilizaci. Přinesli důkazy o náhlé zkáze, při níž se zhroutily budovy, roztavila se keramika a zůstala jen pustá, ohořelá krajina. Ba co víc, vyřešili tím největší biblickou záhadu.

Jejich zjistění je vedlo k závěru, že města a okolní osady byly zničeny výbuchem. Ten však musel být větší a rozsáhlejší, než jaký si umíme představit. Výbuch tak byl s velkou pravděpodobností způsobem zásahem meteoritu. Ten jediný je totiž schopen způsobit škody, které po sobě tehdy zanechal.

To také pomáhá vyřešit záhadu, proč jedna z nejproduktivnějších zemědělských oblastí, která byla místem obživy desítek tisíc lidí po více než 3 000 let, náhle zanikla a zůstala několik set let zcela neúrodná.

Našli Sodomu a příčinu její zkázy

A možná právě to pak nabízí i objasnění biblického popisu zkázy města Sodomy, jež byla popsána v 1. Knize Mojžíšově: "Tehdy Hospodin vylil na Sodomu a Gomoru hořící síru - od Hospodina z nebes. Tak vyvrátil ta města i celou planinu, včetně všech, kdo v těch městech žili - a také rostlinstvo v zemi."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Studie však s opatrností dodává, že stále není jasné, zda je Tall el-Hammám skutečně biblickým městem Sodoma, a uvádí, že tato otázka "přesahuje rámec tohoto zkoumání".

"Nicméně zvažujeme, zda ústní tradice o zničení tohoto městského města kosmickým objektem nemohla být zdrojem písemné verze Sodomy v Genesis. Zvažujeme také, zda podrobnosti vyprávěné v knize Genesis přiměřeně odpovídají známým detailům události kosmického dopadu," uvádí studie s jistou pravděpodobností podobného závěru.

Popis zničení města v knize Genesis totiž skutečně odpovídá tomu, že se jednalo o očité svědectví kosmického výbuchu. S tím souhlasí i daná studie. Shoduje se s jejich zjištěními: "z nebe padaly kameny, z nebe se snášel oheň, z požárů stoupal hustý dým, velké město bylo zničeno, obyvatelé města byli zabiti a úroda v oblasti byla zničena."

Studie také uvádí, že popis zničení Sodomy je jedinečný. "Kromě knihy Genesis nejsou známy žádné starověké spisy ani biblické knihy, které by popisovaly něco, co by se dalo chápat jako zničení města v důsledku leteckého výbuchu či podobného úderu."

Zdroje:

news.artnet.com

theconversation.com

www.britannica.com