earthsky.org, www.interez.sk, www.forbes.com

Ke katastrofě došlo kolem roku 1650 př. n. l., kdy byl Tall el-Hammam důležitým centrem tehdejšího světa.

Biblická Sodoma byla zničena silou tisíce hirošimských bomb

Tall el-Hamman byl považován za jedno ze tří hlavních měst údolí v Jordánu. Fungoval jako politické centrum daného regionu.

Pozůstatky města vědci podrobili analýze, která odhalila, že město bylo zničeno přibližně 4000 let zpátky. Během této události došlo k vysokým teplotám, jež jsou srovnatelné se silou tisíce hirošimských bomb.

Přesně před 3 600 lety se díky žáru, který se nad městem vznesl, doslova vypařily kusy keramiky, meče, oštěpy a hliněné cihly z povrchu zemského.

Díky analýze pozůstalých budov se zjistilo, že celá horní část města byla v mžiku zničena. Na místě zůstala jen část cihlových zdí a něco málo hliněných cihel. Vše ostatní se roztavilo. Například starověký palác byl doslova rozprášen.

Vážné škody zasáhly také jižní část města. Byly zničeny věže hradeb, jež obklopovaly a chránily celé město. Památkou této události jsou dnes jen zbytky hliněných cihel ve výšce základů věže.

Vědci odhalili, co se tehdy událo

Až o stovky let později se vědcům podařilo zjistit, co stálo za touto ničivou událostí, která město Tall el-Hamman spálila takřka na uhel. Město a jeho obyvatele údajně zničil výbuch způsobený dopadem meteoritu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle vědců byl až 1000 krát silnější než atomová bomba v Hirošimě. Teplota, které tehdy dosáhl vzduch, byla vyšší než 2 000 stupňů Celsia. Vysoký žár spálil dřevo, oblečení a vše včetně celého města.

Po dopadu meteoritu vznikla obrovská tlaková vlna, jejíž síla byla větší, než síla ohromného tornáda, jaké kdy zasáhlo Zemi. Vlna nekompromisně zabíjela všechny včetně zvířat a mrtvá těla roztrhala na kusy.

Roztavila vše, co ji stálo v cestě. Tomu jsou důkazem i nálezy roztavených kovů a neobvyklých úlomků minerálů, které se vědcům podařilo nalézt ve zbytcích zničeného starověkého města.

James P. Kennett, emeritní vědec zabývající se výzkumem Země na Kalifornské univerzitě řekl, že archeologové nalezli křemenná nebo písková zrna s obsahem trhlin, jejichž vznik je možný pouze pod velmi vysokým tlakem.

Archeologové pak objevili v destrukční vrstvě naleziště také vysokou koncentraci soli. Může pocházet z dopadu výbuchu na Mrtvé moře, jehož důsledkem je rozptýlení soli v širokém okolí.

Jelikož si lidé tuto událost předávali jako ústní tradici po dlouhé generace, mohla sloužit jako předloha příběhu o Sodomě a Gomoře. Pozorování v knize Genesis totiž odpovídají kosmickému výbuchu vzduchu.