crownstiarasandcoronets.blogspot.com, en.wikipedia.org, teaattrianon.blogspot.com

Byla sestrou císařovny Alžběty Rakouské, jež byla krátce zasnoubena se svým bratrancem.

Tragický osud Sofie, krásnější sestry císařovny Sisi

V roce 1868 se Sofie Charlotta Bavorská, Sissiina mladší a o dost krásnější sestra, provdala za vévodu z Alençonu, vnuka Ludvíka Filipa. Ještě než tak učinila, však byla zasnoubena s mladým králem Ludvíkem II.

Sňatek byl naplánován na 25. srpna 1867, přesně půl roku po jeho oznámení. Mladý král Ludvík II. si měl vzít Sofii jakožto svou vlastní sestřenici. V den jejich plánovaného sňatku měl Ludvík oslavit 22. narozeniny. 

Svatební přípravy byly v plném proudu. Honosný kočár, drahé dvorní kabáty, které byly typickým oděvem svatebčanů a byly ručně utkané v mnichovské dílně, diamanty i erb Bavorska. Uprostřed nevěstiny vlečky měl být posazen královský erb s korunou, kterou drží dva lvi. Vše lemováno erminem.

Mladý panovník si rovněž vyžádal, aby koruna bavorské královny byla přizpůsobena hlavě jeho snoubenky. Za všechny zlatnické práce byl zodpovědný Biennais, dvorní zlatník manželky prvního bavorského panovníka Maxmiliána I.. Koruna byla zdobena diamanty, perlami a mnoha dalšími drahými kameny.

Svatba s Ludvíkem se však nakonec nekonala. Sám mladý panovník k tomu řekl: „Měl jsem čas podrobit se zkoušce, přemýšlet v klidu a o samotě a pochopil jsem, že to, co jsem v sobě celou dobu pěstoval, byla bratrská láska, ne ta, která je pro manželství nezbytná. Má drahá Elso, dlužil jsem ti toto upřímné prohlášení. Prosím, zachovej mi své přátelství. Pokud mi vrátíš mé slovo, pokud se od sebe odloučíme, žádám tě, abys to udělala bez výčitek a bez hořkosti... Kdybys během roku nenašla nikoho, kdo by ti byl schopen dát víc štěstí než já, a kdyby to byl i můj případ, což rozhodně není nemožné, mohli bychom se vždycky spojit, dokud o to budeš stát…"

Její život skončil v plamenech

Po zasnoubení a nekonané svatbě s bavorským králem Ludvíkem II. se Sofie Charlotta provdala za vévodu z Alençonu. Její život a jeho konec lze však bohužel shrnout do několika málo slov: "Zemřela stejně vznešeně, jako žila."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Sofie Charlotta totiž zahynula během strašlivé katastrofy na pařížském Bazaru Charité v květnu 1897. Právě tam uhořela zaživa. Byla to doba, kdy byl velkou novinkou vynález kinematografu. 

K Sofiině velké smůle však obsluha, která měla kinematograf řídit, svou nešikovností zapálila místnost nad tou, v níž se měl konal bazar. Požár se šířil obrovskou rychlostí a zasáhl celý strop dříve, než byl učiněn jakýkoliv pokus o vyklizení sálu.

Nastala panika, ve které vítězili ti silnější. Muži se tak projednou nechovali jako džentlmeni, ale jejich sobectví způsobené strachem doslova potlačilo všechen "rytířský" cit. I tak se našlo pár těch, kteří vévodkyni chtěli zachránit. Ta však odmítla se slovy: „ Zůstanu tu do poslední chvíle. Nejdřív zachraňte ostatní." Některé sestry z řádu svatého Vincence de Paul ji nechtěly opustit, rozhodnuty v případě potřeby obětovat i svůj život. Vévodkyně zůstala stát, sestry kolem ní klečely a modlily se.