Geofyzici zaznamenali hluboké zemětřesení a důkazy o stoupajícím magmatu pod jezerem. Doktor Torsten Dahm z Helmholtzova centra v Postupimi zdůraznil, že ačkoli existují důkazy magmatické aktivity, není jisté, zda skutečně magma ve významném množství v oblasti stoupá. Navzdory alarmujícím titulkům však odborníci neočekávali okamžitou erupci, takže i obyvatelé regionu zůstali klidní. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Erupce zastavila tok Rýna

Historie jezera Laach je poznamenána katastrofickou erupcí před 13 000 lety, která vychrlila popel a plyny vysoko do atmosféry, a dokonce zastavila tok řeky Rýn kvůli popelové přehradě vytvořené erupcí.

Současný výzkum se zaměřuje na sledování a pochopení probíhající sopečné činnosti. Seismické sítě byly sice zdokonaleny, ale je zapotřebí komplexnějších a nepřetržitějších monitorovacích metod. Zásadní význam má sledování plynů, například oxidu uhličitého, které bublají z jezera. Ačkoli se uskutečnilo několik sporadických výzkumů, v současné době neexistuje žádné monitorování těchto plynů v reálném čase, což představuje potenciální riziko pro ty, kteří se v jezeře koupou.

Vibrace nemusejí znamenat konečnou erupci

Výzkum se rovněž zabývá potřebou lépe porozumět vulkanickému nebezpečí, které jezero Laach představuje. Klíčovou otázkou je, zda se v mělké nebo hlubší zemské kůře již nacházejí magmatické rezervoáry, což je klíčový faktor pro určení potenciálního rozsahu a načasování budoucích erupcí.

Odborníci však vždy opatrně rozlišují mezi pozorovanou aktivitou a hrozící erupcí. Současně s bubláním plynu byla před dvěma lety zaznamenaná malá zemětřesení a otřesy, které však nemusí nutně svědčit o blížící se erupci. Polská vulkanoložka Magda Chmura zdůraznila, že tyto vibrace lze přičíst různým geologickým procesům.

Buďme ostražití

Nabízí se paralela s filmem Sopka, jehož středobodem je katastrofální erupce sopky Laacher See, která způsobí rozsáhlou zkázu. I když toto filmové ztvárnění může situaci zveličovat, historie mohutné erupce sopky upozorňuje na potenciální rizika. Laacher See zůstává aktivní sopkou, i když od poslední erupce je v klidu.

Nedávné důkazy o magmatické aktivitě slouží jako připomínka jejího potenciálu znovu vybuchnout. K pochopení historie a chování sopky dále přispívá aktualizované chápání načasování erupce, založené na datování uhlíku ze stromů a výskytu síry v grónském ledovém příkrovu.

Situace kolem německé sopky před dvěma lety podtrhla význam pokračujícího výzkumu a monitorování sopečné činnosti pro lepší pochopení složitých procesů, které jsou hnací silou těchto geologických jevů.

Zdroje: www.dw.com, www.express.co.uk, www.newsweek.com